Zasady wystawiania faktur w 2014 roku – faktury zaliczkowe

Od 2014 prawie wszystkie rodzaje faktur będziemy wystawiać na nowych zasadach. Od nowego roku faktury pro forma znów stracą na znaczeniu, głównie przez rewolucję w zasadach wystawiania bardzo specyficznych faktur – zaliczkowych. Przedsiębiorcy bowiem otrzymają możliwość ich wystawienia przed otrzymaniem płatności. Przepisy dotyczące wystawiania faktur przeniesione zostaną do samej ustawy (zamiast rozporządzenia jak dotychczas).

Faktura zaliczkowa do końca 2013

Aktualnie faktury zaliczkowe wystawia się po otrzymaniu przedpłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury zaliczkowej przed przedpłatą. Mamy tylko 7 dni na wystawienie faktury zaliczkowej od otrzymania zaliczki.

Faktura zaliczkowa od 2014

Zupełną nowością w terminie wystawiania faktur jest możliwość wystawienia faktury zaliczkowej przed otrzymaniem przedpłaty. Od stycznia fakturę zaliczkową wystawimy nawet 30stego dnia przed otrzymaniem przedpłaty. Aktualne regulacje nie umożliwiają w ogóle wystawienia faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty. Natomiast maksymalnym terminem na wystawienie faktury zaliczkowej jest 15sty dzień miesiąca następnego po otrzymaniu przedpłaty.

Kiedy nie wystawiamy faktury zaliczkowej w 2014?

Przedsiębiorca powinien co do zasady wystawiać fakturę zaliczkową, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata będzie dotyczyć wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności takich jak:

  • dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne,
  • usługi wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (usługi związane z nieczystościami),
  • usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • usługi ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • usługi stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

 

Podstawa prawna

Ustawa o podatku od towarów i usług – art. 106i ust 2:

2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

ust 7:

7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:  2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Incoming search terms:

  • faktura zaliczkowa 2014
  • faktury zaliczkowe 2014
  • faktury zaliczkowe w 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *