Ułatwienia dla zaliczek w 2015 i kasa fiskalna

Zaliczki od osób fizycznych rejestrowane na kasie fiskalnej to obecnie „mały” kłopot dla przedsiębiorców i ich księgowych. Aktualne przepisy mówią, że zaliczki nie są przychodem z działalności co powoduje konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji wyodrębniającej zaliczki rejestrowane na kasie i dodatkowe księgowania; a w przypadku pobrania wcześniejszej zaliczki – także konieczność pamiętania przy paragonie końcowym o zarejestrowaniu właściwej różnicy na kasie.

Co ciekawe, w rozporządzeniu regulującym obecnie kasy fiskalne (aktualne jest z 14-03-2013), przewidziano dla kas fiskalnych ewidencję zwrotów towarów i uznanych reklamacji, ewidencję oczywistej pomyłki. Ewidencje te określone są przepisami, tzn. muszą zawierać określone minimum danych. Minister Finansów „zapomniał” o kilku innych sytuacjach, które powodują konieczność wyjaśniania i dokumentowania różnic między księgami a wartością zapisaną w pamięci kasy i na raportach fiskalnych. Do tych sytuacji należy właśnie konieczność ewidencjonowania na kasie fiskalnej zaliczek.

Jak ewidencjonować zaliczki na kasie w 2014

Przypominam – obecnie rejestrujemy zaliczki otrzymane od osób fizycznych i rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej w dniu otrzymania zaliczki bądź najpóźniej w kolejnym dniu sprzedaży przed rozpoczęciem ewidencjonowania bieżącego obrotu. Paragon powinien odnosić się do otrzymanej przedpłaty, zaliczki, zadatku, etc. Nie powinien być rejestrowany jako nazwa towaru bez zapisu o zaliczce – nazwa rejestrowanego na paragonie obrotu powinna być wszakże dosyć szczegółowa i nie powinna być zbyt „ogólna”. Nazwa ma pozwolić na jednoznaczną identyfikację iż jest to zaliczka (to wymóg z rozporządzenia).

Otrzymanie zaliczki nie jest reklamacją ani oczywistą pomyłką, zatem zakres dodatkowej ewidencji którą prowadzimy w celu udokumentowania i rozróżnienia zaliczek od sprzedaży jest kwestią „inwencji” sprzedawcy. Można wzorować się na na w/w ewidencji lub od zera dla własnych potrzeb określić jak będzie wyglądać ewidencja zaliczek z kasy fiskalnej.

Jak zwykle, w praktyce – im lepiej i jednoznacznie opiszemy otrzymane zaliczki i sprzedaż do zaliczek – tym mniej będziemy musieli tłumaczyć później. Często nie pamiętamy po paru tygodniach szczegółów; pamięć przez planowane 10 lat przechowywania obowiązkowego dokumentów księgowych przeważnie zawodzi.

Nowy rok – nowe możliwości w zaliczkach na kasie

Większość w/w problemów znika w momencie, gdy przedpłatę można uznać już za sprzedaż. Do takiego wniosku także doszedł ustawodawca i stworzył furtkę, umożliwiającą od 2015 potraktowanie zaliczek rejestrowanych na kasie jako przychód z działalności.

Naturalnie, gdy spełnimy jakieś warunki – a dokładniej zgłosimy chęć traktowania zaliczek jako przychód we właściwym terminie.

W art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawił się zapis wyznaczający jeden z dwóch terminów na powyższe zgłoszenie, zależny ściśle od tego czy mamy już kasę fiskalną i jej używamy czy też dopiero zaczniemy.

Przedsiębiorcy kontynuujący używanie kasy fiskalnej po 31 grudnia 2014 mają czas do 20stego stycznia włącznie na zawiadomienie naczelnika US.

Przedsiębiorcy, który rozpoczynają użytkowanie kasy po 31 grudnia 2014, mają czas do 20stego po miesiącu w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów na kasie.

Wybór, jakiego dokonujemy, obowiązuje „do odwołania”. Podobnie jak wybór formy opodatkowania, aby zaprzestać uznawania zaliczek za przychody w pit, musimy złożyć zawiadomienie o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty przychodu. Termin na złożenie rezygnacji jest taki sam, jak wybór – 20sty stycznia danego roku kalendarzowego, od którego ma obowiazywać ta metoda.

Spółki niebędące osobą prawną (np. spółka cywilna) – konieczność jednomyślności

Ponieważ spółki nie są podatnikami PIT, ale są nimi wspólnicy – wybór traktowania zaliczki jako przychodu w momencie jej otrzymania dotyczy wspólnika i form prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązek zawiadomienia powstaje dla wszystkich wspólników, jeśli chcą skorzystać z tej metody.

Opiszę przykłady w s.c. mającej 3 wspólników: A. Nowak, B. Kowalski, C. Wiśniewski.

1. A i B prowadzą oprócz udziału w spółce cywilnej, dodatkowo jednoosobowe działalności.

2. A używa kasę w obu działalnościach.

3. B w jednoosobowej nie posiada kasy gdyż świadczy usługi wyłącznie dla firm.

4. C nie prowadzi jednoosobowej działalności, zatem również nie posiada w niej kasy.

Przykład 1. Nowak planuje w swojej jednoosobowej firmie rozliczać zaliczki jako przychód w PIT.

Namawia B i C aby również zgodzili się na taką metodę. Wszyscy trzej muszą złożyć zawiadomienie we właściwym terminie. W księgach s.c. zaliczki rejestrowane na kasie fiskalnej widnieją jako przychód, podobnie jak zaliczki zarejestrowane przez A. Nowaka w jego jednoosobowej firmie.

Przykład 2. Nowak planuje w swojej jednoosobowej firmie rozliczać zaliczki jako przychód w PIT.

Dwóch pozostałych lub jeden z pozostałych nie składają zawiadomienia, zatem A. Nowak ani spółka nie mogą w księgach ująć zaliczek z kasy jako przychód w PIT.

Zatem opóźnienie lub niezłożenie zawiadomienia przez chociaż jednego ze wspólników ma skutek dla wszystkich wspólników.

Ustawa nie wspomina jednak o sytuacji, w której spółka nie ma kasy fiskalnej – ma ją natomiast chociaż jeden ze wspólników. Jeden pragnie wykorzystać powyższą metodę a drugi nie. Patrząc na literalne brzmienie ustawy, wystarczy jednakże samo prowadzenie DG w formie spółki niebędącej osobą prawną, aby wybór metody lub brak wyboru dotyczył wszystkich wspólników dla źródła przychodu z DG. Musi zatem być w tym temacie jednomyślność między wspólnikami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *