Ułatwienia dla zaliczek w 2015 i kasa fiskalna

Zaliczki od osób fizycznych rejestrowane na kasie fiskalnej to obecnie „mały” kłopot dla przedsiębiorców i ich księgowych. Aktualne przepisy mówią, że zaliczki nie są przychodem z działalności co powoduje konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji wyodrębniającej zaliczki rejestrowane na kasie i dodatkowe księgowania; a w przypadku pobrania wcześniejszej zaliczki – także konieczność pamiętania przy paragonie końcowym o […]

Read more...

Sprzedaż bez kasy fiskalnej i z kasą fiskalną – nowości od 2015 roku

Mimo wielu prób Ministerstwa Finansów, nadal duża część transakcji dokonywanych przez polskich przedsiębiorców nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Od Nowego Roku wchodzą w życie nowe przepisy określające zasady zwolnień i obowiązków związanych z rejestracją sprzedaży na kasie, to doskonały moment aby przypomnieć o możliwościach jakie nam pozostały i zapoznać się z nowymi „pułapkami”. […]

Read more...

Faktura do paragonu – istotne zmiany od 2014, o których warto pamiętać!

Przed 2014 otrzymanie faktury do paragonu często zależało od dobrej woli sprzedawcy. Oficjalnie bowiem faktury w większości przypadków sprzedawca musiał wystawić fakturę w ogólnym terminie 7 dni od sprzedaży. Nie było przepisów regulujących osobno terminy wystawiania faktur do paragonów; część sprzedawców stosowała zatem zasady ogólne (7 dni) albo ordynację podatkową (3 miesiące). Spóźnienie się z […]

Read more...

Interpretacja ogólna MF – nazwy towarów na paragonie

Minister Finansów wydał interpretację ogólną wyjaśniającą oznaczenia na paragonie fiskalnym nazwy towarów i usług. Wydano interpretację ogólną (a nie indywidualne), co oznacza że w zakresie poruszonym w tej interpretacji każdy kto poruszy ten sam zakres pytań – nie otrzyma interpretacji indywidualnej. Warto więc zapoznać się z interpretacją ogólną. Niestety interpretacja nie zniwelowała poziomu komplikacji przepisów regulujących sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej 😉 Kolejnym niepokojącym elementem jest fakt, iż znów wprowadzono lakoniczny przepis i produkowane są liczne wyjaśnienia i objaśnienia tychże przepisu. Czy polskie przepisy podatkowe nie mogłyby być wreszcie nieco prostsze i jasne dla tych, którzy zmuszeni są do ich stosowania? Jakoś polskiego prawa podatkowego z roku na rok spada.

Najważniejsze kwestie poruszone w interpretacji:
– przepisy nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych nie wymagają od podatnika podawania na paragonie fiskalnym opisu towaru wskazującego na wszystkie jego cechy szczególne  (w przykładzie żywnościowym w interpretacji są to takie cechy produktu jak: smak, gramatura, producent itp.); niestety tylko przedsiębiorcy działający w branży spożywczej mogą mieć jasność co do stopnia uszczegółowienia nazw 😉
– w usługach, MF opisał, iż  świadczeniodawcy, wprowadzając opisy dla oferowanych usług na kasie, mogą się kierować pozycjami z cennika;  w przypadku świadczenia usług tego samego rodzaju, z tą samą stawką VAT – sugeruje się wręcz by zastosować np. identyfikację wg cennika usług.
Read more...