Czy nadal wystawiamy faktury wewnętrzne w 2013 roku?

Do końca 2012 roku ustawa wymuszała wystawianie tzw. faktur VAT wewnętrznych w licznych przypadkach, głównie kiedy jako vatowiec (podatnik czynny) musieliśmy rozliczyć podatek VAT należny.
Zasady te zmieniono od 1 stycznia 2013 i obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zamienił się w prawo do wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej określone transakcje wymienione w art. 106 ust 7.

Fakturę wewnętrzną zgodnie ze wspomnianym art. 106 ust 7 można wystawić w  przypadku czynności:

  • wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
  • świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca,
  • zwrotów kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Continue reading „Czy nadal wystawiamy faktury wewnętrzne w 2013 roku?”

Incoming search terms:

  • faktury wewnętrzne 2013
  • faktura wewnetrzna 2013
Read more...

Kolejne zmiany z numerem rejestracyjnym na fakturze – maj 2013

Pół roku po aktualizacji przepisów zmieniających całkowicie zasady ewidencjonowania kosztów podatkowych, zaktualizowano wreszcie przepisy wykonawcze – rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej KPiR. Zmiany trochę namieszały, jak zwykle, ale wyjaśniły wreszcie wiele wątpliwości. Oprócz wprowadzenia oczekiwanych od miesięcy zasad ewidencjonowania korekt kosztów i przychodów, uaktualniono przepis szczególny dotyczący umieszczania nr rejestracyjnego na fakturach, kiedy dokumentowały zakupy związane z samochodem osobowym niefirmowym i były rozliczane w zestawieniu kosztów poniesionych na samochód.

Od 11 maja obowiązuje zatem wersja, iż w przypadku wydatków na samochód niefirmowy nie musimy już umieszczać na fakturze nr rejestracyjnego by było możliwe rozliczenie wydatków na samochód niefirmowy w zestawieniu i zaliczenie ich sumy w koszty do wysokości limitu z ewidencji przebiegu.  Continue reading „Kolejne zmiany z numerem rejestracyjnym na fakturze – maj 2013”

Incoming search terms:

  • numer rejestracyjny na fakturze
Read more...

MF przyznaje: popełniono błąd, nie płacimy VATu od faktury pro forma

MF opublikowało ciekawy komunikat dot. faktur pro forma, z którego jednoznacznie wynika, iż dokumenty oznaczone jako „faktury pro forma” wg MF nie stanowią faktury w rozumieniu przepisów podatkowych. Przyznało w tym komunikacie, iż błędnym był nakaz rozliczenia podatku VAT od pro formy u wystawcy.  Komunikat znajdziemy tutaj.

Continue reading „MF przyznaje: popełniono błąd, nie płacimy VATu od faktury pro forma”

Read more...

Nowe zasady wystawiania faktur (1) – faktura czy faktura VAT?

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur w nowym, odświeżonym brzmieniu. Niestety, wiele kwestii – zamiast sprawę ułatwić – wywołuje wiele kontrowersji i zamieszania.

Minęło sporo czasu nim projekt nowych przepisów dot. VAT przebrnął całą drogę legislacyjną, i stał się nowym przepisem. Szkoda tylko, iż projektowanie i uchwalania nowych zagadnień zajęło długie miesiące, a przedsiębiorstwa miały tak krótki czas na wdrożenie wszystkich tych zmian. Nie obyło się bez komplikacji i mieszania w głowach. Krótki czas na wdrożenie koniecznych zmian sprawia, że narasta wiele wątpliwości. Continue reading „Nowe zasady wystawiania faktur (1) – faktura czy faktura VAT?”

Incoming search terms:

  • czy nievatowiec może wystawić fakturę 2013
  • jak przestać być vatowcem w 2013
Read more...