Rejestracja VAT-UE u vatowców

Vatowcy nie korzystają z żadnego zwolnienia w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przed dokonaniem jednej z niżej opisanych czynności muszą zarejestrować się jako podatnicy unijni.

1. wewnątrzwspólnotowa dostawa (WDT) – sprzedaż towaru na rzecz innego przedsiębiorcy unijnego

Podstawową stawką dla tej sprzedaży jest 0% – ma zastosowanie gdy są spełnione dwa warunki: sprzedawca i nabywca są vatowcami unijnymi (mają numer VAT-UE) oraz towar został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa unijnego innego niż terytorium kraju. Wywóz (wysyłka) towaru musi być udokumentowany. Jeśli nie dochowamy jednego z warunków, sprzedaż jest opodatkowana jak krajowa.

Transakcję z innym vatowcem unijnym wykazujemy na VAT-UE, wchodzi ona także do deklaracji VAT w polu oznaczonym jako WDT.

2. wewnątrzwspólnotowe nabycie (WNT)

Transakcja w zasadzie odwrotna. Krajowy przedsiębiorca będący vatowcem unijnym kupuje od innego vatowca z Unii towar i przywozi go do kraju. Jeśli są zachowane te same, w/w warunki, kupimy ze stawką 0%. Jeśli nie będą zachowane – kupimy w stawce właściwej dla kraju sprzedawcy, czyli zapłacimy więcej.

Nabywca towaru ma obowiązek rozliczyć podatek VAT należy od tego wewnątrzwspólnotowego zakupu. Wystawia fakturę wewnętrzną, podatek rozlicza wg terminu wystawienia faktury zakupu – a jeśli nie było faktury zakupu to 15 dnia po miesiącu dostawy towaru.

Podstawą naliczenia podatku VAT na fakturze wewnętrznej jest kwota brutto z faktury zakupu. Jeśli więc np. sprzedawca nie był vatowcem unijnym, i mamy fakturę zagraniczną zawierającą podatek VAT zagraniczny, to naliczamy VAT w Polsce od brutto – nie od netto. Nic już nie zrobimy z zagranicznym podatkiem VAT. Natomiast stawkę podatku VAT w Polsce, na fv wewnętrznej stosujemy taką, jaka obowiązuje w Polsce na zakupiony towar.W większości różni się ona od stawek zagranicznych.

Podatek VAT z tej transakcji jest jednocześnie podatkiem VAT należnym i naliczonym. W większość przypadków będzie więc neutralny, zwiększymy swoje obroty w ewidencjach VAT. Nie będzie jednak neutralny jeśli dokonujemy sprzedaży zwolnionej z VAT,  zakup od którego nie można odliczyć VAT lub tylko częściowo (np. samochody osobowe).

3.nabycie usług

Zakup usług od podmiotów zagranicznych również w większości jest opodatkowany przez nabywcę (tak jak WNT). Miejsce opodatkowania VATem transakcji zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy o VAT). Co istotne, nie ważne czy sprzedawca jest vatowcem unijnym czy firmą spoza Unii.

Nabywca usługi ma obowiązek rozliczyć podatek VAT należy od tego zakupu. Wystawia fakturę wewnętrzną nie później niż na dzień sprzedaży (lub końca okresu rozliczeniowego, za który rozlicza się z kontrahentem), w odróżnieniu od wnt tu fakturę wewnętrzną wystawia się najczęściej szybciej.

Ponownie, podstawą naliczenia podatku VAT na fakturze wewnętrznej jest kwota brutto z faktury zakupu.  Procedura identyczna jak dla wnt, także w kwestii związanej z neutralnością lub brakiem neutralności takiej transakcji. Nabycia usług nie wykazujemy w ogóle na VAT-UE.

4.świadczenia usług dla podatników VAT-UE lub osób prawnych niebędących podatnikami

Jest to sytuacja odwrotna do zakupu. Świadcząc usługi na rzecz innych vatowców unijnych, kwestia opodatkowania VATem jest przerzucona na nabywcę. Nawet w sytuacji, gdy w kraju nabywcy taki podatek nie istnieje!

W tym podpunkcie mamy zasadniczo dwa rodzaje podmiotów, sprzedaż usług dla innych vatowców unijnych – te transakcje wykazujemy na VAT-UE oraz dla innych przedsiębiorców (także nievatowców unijnych) – tych nie wykazujemy na VAT-UE.

Faktury nie zawierają stawki VAT, ewentualnie oznaczenie np, nd, itd. lub informację, iż do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca.

Rejestracja na VAT-R
Podobnie jak w przypadku rejestracji jako podatnik VAT czynny, aby zarejestrować sie jako podatnik VAT-UE czynny, należy złożyć lub uaktualnić zgłoszenie VAT-R. US wyda zaświadczenie o rejestracji oraz przekaże nasze dane do bazy VIES – bazy, która skupia vatowców unijnych i umożliwia przedsiębiorcom w różnych krajach sprawdzenie informacji o rejestracji.

Informacja podsumowująca VAT-UE
Informacje składamy kwartalnie lub miesięcznie, w zależności od rodzaju transakcji i ich wartości. Na VAT-UE wykazujemy wyłącznie transakcje zakupu i sprzedaży towaru oraz sprzedaży usług dla innych podatników VAT-UE. Jeśli w danym okresie nie zdarzy się taka transakcja, nie składamy pustych zerowych VAT-UE.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *