Rachunek czy faktura – jaki dokument wystawiają nievatowcy od 2014 roku

Ponieważ temat ten budzi tyle kontrowersji,  zdecydowałam się przygotować kompletne opracowanie z przepisami prawnymi. Mam nadzieję, że przysłuży się wielu osobom. Nadal nievatowcy, nie jest ważne czy wystawią fakturę czy rachunek, bo z punktu widzenia aktualnych przepisów jest to ten sam dokument. O czym poniżej… :)

Do końca 2013 roku wystawianie faktur regulowała ustawa o VAT i rozporządzenie wykonawcze do niej, natomiast zasady wystawiania rachunków ordynacja podatkowa i rozporządzenie wykonawcze.

Zmiany przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014, spowodowały w niektórych przypadkach obowiązek wystawienia faktury przez podatników zwolnionych z VAT (tzw. nievatowców). Ponadto, od 1 stycznia wszyscy przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury, niezależnie czy dokonali rejestracji jako podatnicy zwolnieni (nievatowcy) lub czynni (tzw. vatowcy).

Od 1 stycznia, na podstawie art. 106b ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9 (czyli nievatowcy, których obrót nie przekroczył limity 150 tys. zł) są zobligowani do wystawienia faktury tylko wówczas, gdy zażąda tego nabywca. Dodatkowo, żądanie to musi być wyrażone w konkretnym terminie, inaczej obowiązek wystawienia faktury nie powstanie. Nabywca ma na to 3 miesiące, licząc od końca miesiąca dostawy.

Jeśli nabywca nie żąda wystawienia faktury, przedsiębiorca nie jest zobligowany do jej wystawienia – mówi o tym przytoczony w ostatnim artykule przepis ustawty – art. 106b ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Istotne jest teraz, czym jest faktura i jakie dane ma zawierać faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną z VAT dla osób, które są nievatowcem dzięki temu, że nie przekroczyli limitu obrotów. W tym zakresie okazuje się, że nic nie ulega zmianie. Nadal pozostaje wybór między rachunkiem a fakturą. Dlaczego?

Faktura na sprzedaż zwolnioną musi zawierać mniej danych niż rachunek.

Dane obowiązkowe na fakturze dokumentującej taką sprzedaż (są wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur) są niemalże identyczne z danymi obowiązkowymi na rachunkach. Różnica polega na tym, że na fakturze nie musi być ogólna suma należności wyrażona słownie, na rachunku zaś tak. Rachunek zatem w większości musi zawierać więcej danych niż taka faktura…

I tak nowo obowiązujące rozporządzenie fakturowe mówi, że gdy do w/w sprzedaży zwolnionej musimy wystawić fakturę zawierającą poniższe dane (§ 3. 3 rozporządzenia):

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem.

Z kolei zaś § 14. 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach określa, że rachunek musi zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;

2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku;

4) określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;

5) ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Przypominam, od 1 stycznia 2013, faktura nie musi zawierać w ogóle słowa „faktura” czy „faktura VAT”. Nie jest w ogóle istotne, jak się nazywa taki dokument (odsyłam do wyjaśnień MF po zmianie przepisów fakturowych od 1.01.2013 dostępnych pod adresem finanse.gov.pl). Jest fakturą, jeśli zawiera minimum wymaganych danych określonych w przepisach. Jeśli zawiera ich więcej – a rachunek w świetle powyższych wymogów zazwyczaj zawierać będzie – wciąż jest fakturą.
Sprzedaż zwolniona z VAT nie ze względu na wartość sprzedaży – dopisek na rachunku o podstawie zwolnienia.

W świetle wymogów do rachunków uznawanych za fakturę, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na sprzedaż zwolnioną z VAT i nievatowców którzy prowadzą sprzedaż zwolnioną z VATu i nie są vatowcami bez względu na to, czy przekroczyli limit 150 tys. zł czy może nie przekroczyli. Tu mamy jeden obowiązkowy szczegół różniący te faktury od rachunków. Bowiem faktura dokumentująca w/w sprzedaż musi zawierać podstawę prawną, zgodnie z którą przedsiębiorca stosuje zwolnienie z podatku tj. artykułu 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy. Mowa tutaj o takiej sprzedaży zwolnionej jak transakcje walutowe, usługi edukacyjne, medyczne, kształcenia zawodowego, ubezpieczeniowe, udzielania kredytów, itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, by tacy przedsiębiorcy dopisali po prostu do formularzy dotychczas stosowanych rachunków podstawę zwolnienia.

Zatem wystawiając do sprzedaży dokument zwany rachunkiem – wystawiamy też dokument który jest jednocześnie, na mocy przepisów VAT obowiązujących od 2014 roku – fakturą.

Zdecydowanej zmianie od 2014 ulega natomiast zasada korekty w/w dokumentów. Ordynacja podatkowa do końca 2013 nie regulowała w ogóle korekt rachunków, nie reguluje nadal i przedsiębiorcy mieli w tej sprawie pewną dowolność w dokumentacji. Od 2014 to się zmienia przez uznanie rachunków za faktury. Korekta rachunku będzie jednocześnie korektą faktury i należy w tym względzie zacząć stosować przepisy odnoszące się do faktur korygujących – o czym napiszę następnych razem.

Incoming search terms:

 • rachunek czy faktura 2014
 • yhs-ddc_bd
 • rachunek czy faktura w 2014
 • rachunki od 2014
 • wzór faktury dla nievatowca 2014
 • faktura dla nievatowca
 • nie jestem vatowcem czy mogę wystawiać faktury
 • czy numeracja faktur i rachunkow dla nievatowca moze byc ciagla
 • faktura czy rachunek dla nievatowca
 • nie jestem vatowcem jak wystawić fakturę

You may also like...

65 Responses

 1. Tadeusz Opłotny M.D. pisze:

  Dziękuję !!!!!! W imieniu własnym i wielu lekarzy, bardzo słabo zorientowanych w zawiłościach podatków, ekonomii, księgowości – o VAT nie wspomnę.
  Bądź Joanno błogosławioną

  • Darek Majkowski, lekarz pisze:

   Czyli jako lekarze musimy wpisywać na rachunku podstawę prawną zwolnienia z Vat czy tylko możemy?

   pozdrawiam

   • Joanna pisze:

    Trzeba podawać – w świetle nowych vatowskich przepisów. Natomiast zdanie „Nic nie stoi na przeszkodzie, by tacy przedsiębiorcy dopisali po prostu do formularzy dotychczas stosowanych rachunków podstawę zwolnienia.” odnosi się po prostu do organizacji, jak to zrobić.

   • Jan Mazurek, lekarz pisze:

    Może ktoś poda tę podstawę prawną, którą jako lekrarz mam wpisać.
    Jakoś nigdzie nie moge tego znaleźć w necie. Pozdrawiam

 2. Joanna pisze:

  art. 43 ust 1 pkt pkt 19) ustawy o podatku od towarów i usług

  • Robert pisze:

   Czy aby na pewno dobry art. Pani podała? Przecież ten art. dotyczy zwolnień przedmiotowych, a nie podmiotowych, do których odnosi się art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

   • Joanna pisze:

    Tak, dobre. Od 1 stycznia 2014 nie istnieje już zwolnienie podmiotowe takie jakie znaliśmy do końca 2013.

    Podmiotowe obowiązujące do końca 2013 roku zamieniło się na przedmiotowe, razem z treścią art. 113. Przedtem zwolniony był przedsiębiorca, teraz od 2014 zwolniona jest sprzedaż do konkretnej kwoty.
    Zmiana wcale nieredakcyjna dla osób sprzedających usługi zwolnione – ze względu na ich rodzaj nie kwotę. Do obrotu uprawniającego do zwolnienia nie wlicza się obrotu z art. 43 ust 1. A tam właśnie mamy obroty lekarzy. Poprzednio zresztą też był podobny zapis, że do limitu obrotów do zwolnienia nie wliczaliśmy odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z VAT ale mało kto na to zwracał uwagę i wielu drobnych przedsiębiorców podawało podstawę art. 113 ust 1 i 9 – gdy właściwie powinni byli podawać jeden z punktów art. 43. Na jedno jednak wyszło, bo te usługi były i nadal są zwolnione z VAT.
    Zmiana redakcyjna podstawowego przepisu 113 ust 1 po prostu wymusza zastosowanie właściwego przepisu.

    Aktualnie mamy zapis w ustawie:
    „Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników” zamiast poprzedniego: „Zwalnia się od podatku podatników”. – a więc zlikwidowano zwolnienie podmiotowe.
    Dalej w ustępie 2 mamy: „Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:
    2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1…”

    • Robert pisze:

     Ja pytam nie jako lekarz, ale jako właściciel j.d.g, który jest zwolniony z vat z tytułu sprzedaży < 150 tyś. w 2013. W artykule powyżej pisze Pani przecież:

     "Od 1 stycznia, na podstawie art. 106b ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9 (czyli nievatowcy, których obrót nie przekroczył limity 150 tys. zł) są zobligowani do wystawienia faktury tylko wówczas, gdy zażąda tego nabywca."

     i powołuje się Pani w cyt. fragmencie na przepis art. 113. Proszę o odpowiedź, czy w moim przypadku mam się również powoływać na art. 43 pisząc na rachunku-fakturze ZW jako stawkę dla kolumny VAT ? Może mógłbym pokazać Pani swój rachunek do oceny?

     • Joanna pisze:

      Nie wystawiam faktur do sprzedaży zwolnionej, nie mam potrzeby 😉

      Robercie, teraz opisujesz przypadek, który z komentarzem wcześniejszym i moją odpowiedzia do niego nie ma nic wspólnego.
      Pytanie dotyczyło przecież podstawy prawnej dla lekarzy i taka odpowiedź była – nie zaś podstawy prawnej w przypadku gdy mamy sprzedaż zwolnioną z vatu ze względu na kwotę.

      Jeśli twoja sprzedaż nie jest zwolniona ze względu na rodzaj, a więc to sprzedaż podlegająca ogólnym zasadom i korzystasz w tej chwili ze zwolnienia dla osób, których sprzedaż jest poniżej 150 tys. – podajesz wspomniany art. 113.

     • Robert pisze:

      Pisałem o pokazaniu własnego rachunku :)

      Ok, dziękuję za informację. Komentarz do którego się odniosłem był na tyle kategoryczny, że odniosłem wrażenie, że odnosi się do każdego przypadku. Dziękuję jeszcze raz i dukam zatem te swoje rachunki jak dotychczas :)

 3. Paweł pisze:

  Witam,

  Od niedawna prowadzę warsztat samochodowy i w trakcie rejestracji Spółki Cywilnej nie rejestrowałem się jako VATowiec (formularz VAT-R). W celu ułatwienia sobie pracy stworzyłem dokument tytułowany Faktura (łatwiej się z klientami rozmawia). Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami muszę na Fakturze uwzględniać pole PKWiU ? Jeśli tak to jak powinienem tą podstawę określić i jaki kod (?) zastosować ?

  Pozdrawiam
  Paweł

  • Joanna pisze:

   Jakiś czas temu odeszliśmy od obowiązków stosowania numerów PKWiU, chyba że przepis zwalniający daną sprzedaż z VAT powoływał się na numer z tej klasyfikacji. W obrocie jednak i tak PKWiU jest stosowane, jak wiele innych nieobowiązkowych podatkowo elementów.
   Spółka jest nievatowcem z powodu nieprzekroczenie obrotów – zatem wg ustawy o vat nie musisz podawać numerów PKWiU.

   W warsztacie samochodowym numery PKWiU są ważne z powodu przepisów o kasie fiskalnej – obowiązek stosowania kasy fiskalnej powstaje przy sprzedaży bardzo wielu części do samochodów, bez względu na wartość sprzedaży – już od 1 przysłowiowego grosza. Przepisy gdy wymieniają części wymagające od razu kasy fiskalnej, powołują się na numery PKWiU.

 4. Paweł pisze:

  Dziękuje za pełną odpowiedź, wiele mi to rozjaśniło, ale i pojawia mi się kolejne pytanie o wspomnianej przy okazji kasie fiskalnej. Mam rozumieć, że jest mi ona potrzebna od początku działalności warsztatu gdyż w trakcie świadczenia usługi naprawy i/lub wymiany sprzedaję także części klientom i przepis związany z obrotem do 20 tyś PLN mnie nie dotyczy ?

  Pozdrawiam
  Paweł

  • Joanna pisze:

   Nie wiem dokładnie które części są sprzedawane, ale z wielką dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć – tak. Wystarczy bowiem zerknąć na listę wyłączeń – tzn. takiej sprzedaży, która od razu powinna zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej:
   „b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
   c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
   d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
   e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
   f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
   g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
   h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),”

   Jak widać, tu trzeba wiedzieć, co kryje się pod danym numerem PKWiU.

  • Asia pisze:

   Nie potrzebuje pan kasy, ponieważ sprzedaje pan usługę a nie części. Na fakturach nie wolno zatem umieszczać użytych części.

 5. Marek Urban pisze:

  Witam!
  Mam zawiłe pytanie, które pewnie będzie miało prostą odpowiedź. Jestem anestezjologiem i znieczulam często zabiegi chirurgii plastycznej, które teoretycznie podlegają podatkowi VAT. Tyle, że to nie ja wykonuję te usługi a jedynie czynność ściśle medyczną, która jest znieczulenie. Powszechnie wiadomo, że jakikolwiek zabieg bez znieczulenia może pogorszyć stan zdrowia. I jak do tego podejść? Mam sobie liczyć obrót do zwolnienia podmiotowego czy dopisywać tekst o zwolnieniu przedmiotowym?
  Pozdrawiam serdecznie ale nie polecam swoich usług z przyczyn obiektywnych 😉
  Marek Urban

  • Joanna pisze:

   Nie każdy zabieg, który Pan znieczula, ma na celu profilaktykę zdrowia (i inne wymienione jako zwolnienie przedmiotowe w art. 43 ust 1 pkt 18-19 z których to korzysta większość lekarzy), więc w zależności od celu zabiegu może to być zwolnienie lub zasada ogólna – tak wygląda na dzień dzisiejszy linia orzecznictwa w tym temacie. Uzależnia w praktyce każdorazowo stawkę VATu od dokumentacji medycznej pacjenta.
   Na Pańskim miejscu zdecydowanie wysłałabym wniosek o interpretację.

 6. jolka pisze:

  Witam!
  wykonuje usługi medyczne zwolnione przedmiotowo z Vat i teraz nie wiem czy przechodząc z rachunków na faktury powinnam dokonać jakiegoś zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym, czy też dokonuje się to z mocy ustawy? Bardzo proszę o odpowiedź….

  • Joanna pisze:

   Pyta Pani o przejście na vatowca czy o zmianę rodzaju dokumentu? Obecnie to są zupełnie dwie różne rzeczy, fakturę może teraz wystawić każdy podatnik i żadnego zgłoszenia to nie wymaga. Zostanie vatowcem zaś wymaga zgłoszenia – VAT-R i wniesienia opłaty skarbowej 170 zł.

 7. Robert pisze:

  Mam jeszcze jedno pytanie, bo nievatowcem jestem od miesiąca i nie do końca jeszcze znam wszystkie niuanse. Czy mogę wystawiać korekty do rachunków-faktur? Jeśli tak, to jak to robić? Tak jak w przypadku faktur korygujących? Proszę o pomoc.

 8. Joanna pisze:

  W zasadzie – tak. Od 2014 wystawiając korektę do rachunku wystawiasz korektę do dokumentu uznawanego za fakturę, i lista „danych obowiązkowych” od 2014 wygląda następująco:

  2. Faktura korygująca powinna zawierać:
  1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
  2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, (1) datę wystawienia; czyli:
  datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;)
  b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

  4) przyczynę korekty;
  5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
  6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

  Patrząc logicznie na listę wymaganych danych, ot podajesz podstawowe dane co, dla kogo i z jakiego tytułu korygujesz. Przepis brzmi nieco „sucho”, ale nie ma tu jakichś udziwnień w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów korekt faktur.

 9. Robert pisze:

  Dziękuję. Jeśli ktoś się waha, czy być vatowcem czy nie, jak zapytuje domena tego bloga, to odpowiedź jest jedna: zlikwidować VAT i te chore przepisy. Spójrzcie na ten obrazek i będzie oczywiste dlaczego:
  http://demotywatory.pl/4084368

  • Joanna pisze:

   Leksykon na 2014 to dwie te grubsze książki 😀

   • Robert pisze:

    Jak w ogóle czytać tę grubszą? Przecież to się chyba nawet nie da rozłożyć do przeglądania. W domyśle, przedsiębiorca powinien znać przepisy zawarte w tych książkach. Tę z 1994 jestem w stanie nawet wykuć na blachę, może nawet ze zrozumieniem, ale tym drugim klocem to nie wiem, chyba tylko zabić kogoś? 😉

    • Joanna pisze:

     Po prostu szuka się tych tematów, które nas dotyczą (albo klienta), ale refleksja nad jakością pracy osób tworzących przepisy zostaje…

 10. Bartek pisze:

  Witam,
  Prowadze sklep internetowy – nie jestem Vatovcem, wystawiałem rachunki a po zmianie po prostu zmieniłem tytuł na fakturę i dodałem zapisek dot. paragrafu. korzystam również ze zwolnienia z koniecznosci posiadania kasy fiskalnej (sprzedaż przez internet, wysyłkowa, itd)
  Zastanawia mnie natomiast inna sprawa – czy mam obowiązek wystawienia faktury każdemu klientowi sklepu jako potwierdzenie dokonania transakcji ? podkreślam, że nie mam kasy fiskalnej. Z jednej strony jest informacja że faktury(wczesniej rachunki) tylko na żądanie nabywcy ale jak to się ma do kwestii po prostu potwierdzających zakup – teoretycznie w przesyłce z mojego sklepu klient nie znajdzie zadnego dokumentu potwierdzającego zakup.
  Będę wdzięczny za informacje,
  pozdrawiam

  • Joanna pisze:

   Przepisy podatkowe narzucają obowiązek wystawienia faktury w konkretnych przypadkach, m.in. na żądanie nabywcy i na tym temat się w nich kończy.
   W praktyce – kupujący nie musi znaleźć w paczce dokumentów sprzedaży – by móc u Pana reklamować 😉 albo odstąpić od zakupu wysyłkowego bez podania przyczyny.

   • Bartek pisze:

    Dziękuje za odpowiedz. Zastanawiam się czy któreś przepisy są nadrzędne: podatkowe czy „konsumenckie” – teraz były spore nowelizacje ze względu na UE które już za chwilę będą obowiązywać. Prawnik który doradza mi w kwestiach związanych z „prawami konsumenta” stwierdził że muszę do każdego zamówienia wystawiać dowód zakupu (paragon/fakture/rachunek/itd)… przyznam ze jestem trochę w kropce… będę wdzięczny za Pani opinię. pozdrawiam

    • Joanna pisze:

     Mamy w zasadzie w teorii prawa reguły, jak które przepisy stosować, gdy ze sobą kolidują… ale niewiele to wnosi praktykom.
     O przepisach dot. konsumentów niewiele pomogę, świadczę usługi w zasadzie tylko dla firm. Na pewno bezpieczniej jest wystawiać dokumenty każdemu. Faktem jest – i potwierdzają to dziesiątki wyroków i spraw, które nie zakończyły się w sądzie – konsument by móc reklamować albo wywodzić inne prawa po zakupie w przypadku sprzedaży internetowej/wysyłkowej, nie musi w ogóle przedstawiać dowodu zakupu.

    • Monika pisze:

     Panie Bratku rozpopczelam dzialalnosc na tych samych zasadach i jak to poczatkujacy jest przede mna troche niejasnosci czy zechcialby Pan podzielic sie swoja wiedza i odpowiedziec mi na kilka pytan?Pozdrawiam serdecznie Monika moj e-mail mklook1@wp.pl

 11. Ewelina pisze:

  Witam.
  Pracuję w placówce oświatowej, która podlega Starostwu Powiatowemu. Czy mogę w 2014r. wystawiać rachunki. Jaka ma być podstawa zwolnienia? Bardzo proszę o pomoc!

 12. Anna pisze:

  Dotychczas nievatowcy (podmiotowo zwolnieni z VAT, czyli u których sprzedaż była poniżej 150 tys.) nie wystawiali rachunku na otrzymaną zaliczkę. Chciałabym się dowiedzieć jak to teraz wygląda. Czy na otrzymaną zaliczkę trzeba wystawić rachunek/fakturę, czy dopiero wystawia się dokument przy wydaniu towaru na całą kwotę. Czy jeżeli trzeba wystawiać rachunek/fakturę na zaliczkę, to rozumiem, że jedynie na żądanie klienta. Pozdrawiam serdecznie

 13. paweł pisze:

  dzień dobry, proszę o podpowiedź, prowadzę działalność jedno osobową z zakresu psychologii/psychoterapii, właśnie będę prowadzia trening szkoleniowy i usługobiorca prosi o wystawienie Fr-y. na, który z artyk. o zwolnieniu z płacenia podatku vat powinienem się powołać na fr-rze?

 14. Aneta pisze:

  Bardzo się cieszę, żę trafiłam na Pani artykuł. Zapytam jeszcze jak to jest z wynajmem krótkotrwałym mieszkania jeśli nie ma się firmy tylko jest się zwykłym szarym człowieczkiem.
  Pozdrawiam serdecznie

  • Joanna pisze:

   Dziękuję za miłe słowa.
   Wynajem jest działalnością gospodarczą wg definicji w przepisach vatowskich, więc stosujemy tu przepisy ustawy vatowskiej jak najbardziej. Wynajem krótkotrwały nie korzysta ze zwolnienia z VAT przedmiotowego, podlega zasadom ogólnym. Zasadom wystawiania rachunków (czy też „faktur”) także :)
   Rozliczenie podatku pit z najmu – jako osoba prywatna (ryczałt/skala) nie zmienia tego w ogóle.

 15. Blueberry pisze:

  Dzień dobry!

  Bardzo ciekawy i pomocny artykuł!

  Chciałam się upewnić: jako nievatowiec, nie mam obowiązku do wystawiania faktur vat jeżeli nabywca tego nie żąda, czyż nie? Zaznaczę jednak, iż:

  – wysyłam towary zagranicę
  – opłaty przyjmuję tylko przelewem

  Czy powyższe dwa punkty mają jakiekolwiek znaczenie?

  Bardzo będę wdzięczna za pomoc.

  Pozdrawiam!

  • Blueberry pisze:

   Zapomniałam dodać, że nabywcy to osoby prywatne. Nie firmy.

   • Joanna pisze:

    Tak, dla tej sprzedaży obowiązkowo za każdym razem należy wystawiać faktury – Art. 106b. 1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1.

 16. Blueberry pisze:

  Nigdzie nie mogłam znaleźć informacji na ten temat. Bardzo dziękuję za odpowiedź!

  Pozdrawiam!

 17. Anna pisze:

  Joanno!
  jeśli w świetle przepisów rachunek i faktura to to samo- jeśli zawiera odpowiednie składniki to poradź mi proszę co zrobić w takiej sytuacji:
  w bieżącym roku wystawiłam rachunek nr1/2015 oraz nr 2/2015 dla jednego kontrahenta, mój obecny kontrahent wymaga wystawienia faktury – jaki numer powinnam nadać tej fakturze, żeby zachować wymaganą ciągłość w numeracji ?? czy to powinna być to faktura nr 1/2015 (bo to pierwsza „faktura” z nazwy) czy też faktura nr 3/2015 (bo rachunek to to samo co faktura)??

  z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!

  • Joanna pisze:

   Czasy wymaganej ciągłości minęły bezpowrotnie 😉 Obecny przepis – art. 106e ust 1 pkt 2): kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.
   „Seria” nie jest nigdzie zdefiniowana, co w praktyce oznacza że każda faktura może mieć… dowolny numer póki identyfikuje dokument wśród innych.
   W twoim wypadku fakturę możesz ponumerować dowolnie, nie będzie się kłócić z poprzednimi dokumentami. Może być i 3/2015 i 1/2015.

 18. Andreas Papandreu pisze:

  Polecam jeszcze ciekawy artykuł na ten temat. Należy też pamiętać na przypisach podstawy zwolnienia z jakiej korzystamy http://cenabiznesu.pl/-vat-2014-nievatowiec-tez-moze-wystawic-fakture

 19. Marcin pisze:

  bardzo przydatny artykuł :) również jestem nie-vatowcem i jak dotąd wystawiałem rachunki, jakież było moje zdziwienie, gdy kontrahent poprosił o fakturę…na szczęście w moim programie do wystawiania dokumentów sprzedaży mogę wystawić zarówno rachunek jak i fakturę – bardzo przydatna, jak się okazało, funkcja. Program z którego korzystam to Rachunek Pakietu Przedsiębiorcy.

 20. Efka pisze:

  Witam,
  mam pytanie jako konsument… Ostatnio pewna firma wykonywała u mnie na posesji ogrodzenie- to było w maju. Wlasciciel tej firmy zwlekał nas z żądaną przez nas fakturą miesiąc czasu- w końcu przez pracowników (nie osobiście) podał w czerwcu rachunek- ale nie ma tam ani pieczatki ani numeru ani podpisu ani wyszczególnienia co za co i w jakiej ilosci- napisane jest tylko „ogrodzenie z siatki i elementow betonowych- do zapłaty …”- jako „smaczek” dodam że oczywiście kwota jest przez połowę zaniżona- chociaż zapłaciliśmy jeszcze w maju. Mam ochotę iść z tym „rachuneczkiem” do US, bo nie podoba mi się nierzetelność tej firmy- najpierw trzeba było kilka razy dzwonić i prosić o fakturę a teraz dostaliśmy coś takiego. A jak zadzwoniłam, że żadam faktury na pełną kwotę, to mi powiedział, że nie ma sprawy- wystawi mi, ale doliczy jeszcze 23% vat. Czy mylę się, że nie ma do tego prawa?? I jak w ogóle mam traktować ten jego rachunek?- niestety mój mąż mu to podpisał, ale ja mam spore wątpliwości, czy ten dokument ma w ogóle jakąś wartość ze względu na formalne braki (pieczatke, numer i wyszczególnienie ile metrów w jakiewj cenie)-
  Proszę o poradę :)

  • Joanna pisze:

   Jeśli zachowali Państwo rozsądek i płacili przelewem, to nie będzie problemu.
   Gorzej w przypadku gotówki i braku umowy z firmą wykonującą ogrodzenie.
   Niestety ‚jak z fakturą to 23% więcej’ to prawdziwa plaga wśród usługodawców; ale przy takich po prostu należy się zabezpieczać – zwłaszcza przy obiektach budowlanych czy ogrodzeniach. Wtedy będą mniej kombinować.

 21. wujek pisze:

  skoro nie trzeba wystawiac faktury do wszystkich transakcji- a ktos nie ma kasy fiskalnej- to jak udokumentowac ten swoj obrot? (150 tys)- przeciez tak mozna przeciagac sprawę nawet ze 2 lata po przekroczeniu skoro sie tego nie dokumentuje to nie jest jakis zalazek „szarej strefy”?

  • Joanna pisze:

   Mamy przecież obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży (i to na bieżąco, podobnie jak przy kasie) – osobny zapis w rozporządzeniu dot. kpir i osobny zapis w ustawie vatowskiej. Jak nie kasa czy faktury to ewidencja.

 22. Efka pisze:

  Niestety, płaciliśmy gotówką- myśleliśmy, że mamy do czynienia z poważną osobą i solidnym fachowcem. Ale proszę mi powiedzieć, skoro właściciel miałby byc vatowcem- to chyba musiałby mi wystawić fakturę vat, a nie rachunek. Podejrzewam, że nie jest w ogóle vatowcem- w ceidg sprawdziłam, że tę firmę oficjalnie (podkreslam- oficjalnie) prowadzi zaledwie od kilku tygodni- wątpię, że przekroczył już obrót 150tys. ale gdyby nawet był, to chyba formalnie nie mogłby wystawiać rachunku zamiast faktury vat. Nie odpowiedziała mi Pani jeszcze- czy brak numeru, wyszczególnienia pozycji na rachunku, pieczątki i podpisu- nie jest brakiem formalnym na tyle, by podważyć taki rachunek. Gdybym miała iść do sądu, to nawet chętnie poniosłabym koszty rzeczoznawcy, by udowodnić, że wartość na rachunku nie pokrywa nawet kosztów zużytego materiału, nie mówiąc o robociźnie- żeby to było realne to musiałby chyba te materiały wynosić ze składu budowlanego za darmo. A już najbardziej złości mnie fakt, że w internecie ogłasza się ta firma nadal- „solidnie, fachowo, rzetelnie” itd- a przy tym zamieścili zdjęcia z naszego ogrodzenia i posesji!!! jako przykład solidnej pracy- tylko nikt mnie ani męza nie zapytał, czy te zdjęcia w ogóle może wykonać, o zamieszczaniu w internecie nie wspominając. W związku z całą tą sytuacją nie chcę, by taki cwaniaczek śmiał nam się w twarz i liczył, ile na nas zaoszczedził, nie wystawiając pełnej faktury- poza tym czuję w tym jakąś misję, żeby oduczył się takich zagrywek na przyszłość w stosunku do potencjalnych klientów. Widmo sądu wisi w powietrzu… i wcale mnie to nie cieszy… Wolno mu raz wystawiać rachunek a potem fakture vat z doliczonym vatem 23%? Nie znam się, ale watpię, że skrbówka daje przedsiębiorcom taką dowolność.. mam rację? Bardzo dziękuję za pomoc…

 23. Joanna pisze:

  Efka, a o czym jest cały post? 😉 Rachunek nievatowca to faktura. Nie ma znaczenia jak się nazywa, ma mieć konkretne informacje to będzie fakturą.
  Żądanie na piśmie do wykonawcy usunięcia zdjęć prywatnej posesji – koniecznie(!), plus żądanie skorygowania dokumentu sprzedaży do wartości odpowiadającej rzeczywistemu zamówieniu. Wprawdzie prawa autorskie przysługują wykonawcy, ale to nie zmienia faktu że nie uzyskał zgody na ich zrobienie i publikację.

 24. aga pisze:

  A co w sytuacji gdy nie jestem Vatowcem a wystawilam fakture Vat z wyszczegolnionym podatkiem? Jak to skorygowac? Wystawic fakture na zero a potem normalne rachunki?

 25. aga pisze:

  Ale czy moge na korekcie napisac ZW ? Przeciez to tez stawka podatku.

 26. Iwona pisze:

  Witam,
  Moja działalność gospodarcza działa od 1-go stycznia tego roku i zajmuje się sprzedażą głównie przez internet skrzynek ozdobnych. Błakam się trochę jak dziecko we mgle i zgłosiłam status vatowca w US. Choć teraz po lekturze myślę,że niepotrzebnie. Czy dobrze myślę i czy mogę się z tego wycofać?

  • Joanna pisze:

   Możesz, za dwa lata.

   • Iwona pisze:

    Aha…. no to mnie nie pocieszyłaś Joanno. Czyli strzeliłam sobie trochę w kolano, bo nie widzę już jakoś plusów z bycia vatowcem, zgadza się?

    • Joanna pisze:

     Niestety, jeśli już zostałaś vatowcem, to zgodnie z przepisem powrócić do zwolnienia możesz „nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.” (art. 113 ust 11)
     Likwidacja i założenie na nowo firmy nie pomogą. Niestety nic już nie zrobisz teraz.

     • Iwona pisze:

      Czyli do każdej sprzedaży muszę wystawić fakturę z 23 % vat i oddać tą kwotę US. Mogę sobie jedynie teraz w brodę pluć i przestrzec osoby,które są „zielone” żeby o wszystko pytać i dopytywać dwa razy zanim podejmie się jakieś działania.
      Dziękuję za rozmowę.
      Pozdrawiam, Iwona

 27. Ewa pisze:

  Witam, proszę o podpowiedź w pewnej sprawie. Jestem księgową w ZOZ. W lutym 2016 r. okazało się, że lekarz świadczący u nas usługi kontraktowe ma do skorygowania rachunki na minus, które wystawiał od marca do grudnia 2015 r. na łączna kwotę ok 2 tys. zł. Nie chce tego zrobić do roku 2015, gdyż jak mówi zamknął już księgi i rozliczył się. Chce wystawić jeden główny rachunek korygujący w lutym 2016 r. Proszę mi powiedzieć, czy może tak zrobić, skoro nie ma pojęcia korekta rachunku? A jeśli tak, to czy może wystawić jedną zbiorcza korektę, czy pojedyncze korekty do każdego miesiąca 2015 r.? Pozdrawiam

 28. marzka123j pisze:

  mam pytanie do Pani Joanny, gdzie moge zobaczyc wzor faktury jaką moze wystawic nievatowiec majacy uslugi stolarskie? np. wykonanie i montaz mebli w kwocie np. 2000zł?

  • Joanna pisze:

   Nigdzie nie jest publikowany wzór faktury – jakiejkolwiek. Przepisy nie narzucają wyglądu faktury, narzucają wyłącznie minimum informacji jakie mają zawierać. Układ danych na fakturze zależy od inwencji wystawcy dokumentu czy też inwencji producenta oprogramowania czy druczku, z którego korzysta wystawiając fakturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *