Podniesienie limitu kosztów autorskich 50% i zmiana zakresu podmiotów uprawnionych od 2018r

Z dniem 1 stycznia 2018 r. podniesiony zostanie limit 50% kosztów uzyskania przychodów z tyt. przekazania praw autorskich. Dotychczasowy łączny roczny limit wynosił 42.764 zł.
Nowy limit kosztów od 2018 wyniesie dwukrotność tej kwoty: 85.528 zł

Jest to pozornie dobra wiadomość, bowiem w ślad za podniesienie limitu kosztów idzie ograniczenie zakresu podatników, którzy z w/w kosztów będą mogli korzystać.

Koszty 50% będą miały zastosowanie tylko do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5) publicystycznej.

Pozostali twórcy będą korzystać ze standardowych 20% kosztów uzyskania bądź w przypadku gdy rzeczywiste koszty przewyższają ryczałt – mogą w zeznaniu rocznym ująć rzeczywiste koszty uzyskania.

Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy, opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada 2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *