Czy nadal wystawiamy faktury wewnętrzne w 2013 roku?

Do końca 2012 roku ustawa wymuszała wystawianie tzw. faktur VAT wewnętrznych w licznych przypadkach, głównie kiedy jako vatowiec (podatnik czynny) musieliśmy rozliczyć podatek VAT należny.
Zasady te zmieniono od 1 stycznia 2013 i obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zamienił się w prawo do wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej określone transakcje wymienione w art. 106 ust 7.

Fakturę wewnętrzną zgodnie ze wspomnianym art. 106 ust 7 można wystawić w  przypadku czynności:

  • wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
  • świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca,
  • zwrotów kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Continue reading „Czy nadal wystawiamy faktury wewnętrzne w 2013 roku?”

Read more...

Metoda kasowa wreszcie naprawdę korzystna – mały podatnik 2013

1 stycznia tego roku zmieniono zasady rozliczania podatku VAT metodą kasową. Zmiany, które wprowadzono, sprawiają że metoda kasowa staje się bardzo rozsądną alternatywą dla ogólnych zasad (pomijając problemy z kontrahentami i oprogramowaniem do metody kasowej) i prawdopodobnie z biegiem czasu coraz więcej drobnych przedsiębiorców zmieni rozliczenia VAT na metodę kasową.

90  dzień po dacie wydania towaru lub wykonania usługi odchodzi do lamusa

Stara metoda kasowa przewidywała konieczność rozliczenia VATu od sprzedaży nawet jeśli nie otrzymaliśmy grosza od kontrahenta. Jedynym plusem było odroczenie zapłaty VAT. Ta zaleta nie rekompensowała problemów z kontrahentami, którzy nie przepadali za zakupami u małych podatników ze względu na dodatkową ewidencję z zapłatami oraz możliwością odliczenia VATu dopiero wtedy, gdy zapłacą za fakturę kosztową.

Zmieniają się terminy rozliczenia VATu od sprzedaży i odliczenia VATu od zakupów (wykazania w odpowiednim kwartale), ale termin podsumowania tych rozliczeń – wyłącznie kwartalny – zostaje. Nadal więc trzeba składać VAT-7K, rozliczać się ta metodą co najmniej 12 miesięcy etc.

Nowa metoda kasowa w 2013 roku – sprzedaż Continue reading „Metoda kasowa wreszcie naprawdę korzystna – mały podatnik 2013”

Read more...

Kolejne zmiany z numerem rejestracyjnym na fakturze – maj 2013

Pół roku po aktualizacji przepisów zmieniających całkowicie zasady ewidencjonowania kosztów podatkowych, zaktualizowano wreszcie przepisy wykonawcze – rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej KPiR. Zmiany trochę namieszały, jak zwykle, ale wyjaśniły wreszcie wiele wątpliwości. Oprócz wprowadzenia oczekiwanych od miesięcy zasad ewidencjonowania korekt kosztów i przychodów, uaktualniono przepis szczególny dotyczący umieszczania nr rejestracyjnego na fakturach, kiedy dokumentowały zakupy związane z samochodem osobowym niefirmowym i były rozliczane w zestawieniu kosztów poniesionych na samochód.

Od 11 maja obowiązuje zatem wersja, iż w przypadku wydatków na samochód niefirmowy nie musimy już umieszczać na fakturze nr rejestracyjnego by było możliwe rozliczenie wydatków na samochód niefirmowy w zestawieniu i zaliczenie ich sumy w koszty do wysokości limitu z ewidencji przebiegu.  Continue reading „Kolejne zmiany z numerem rejestracyjnym na fakturze – maj 2013”

Read more...

Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K od kwietnia 2013 roku – którą wersję stosować?


Aktualizacja w dn. 9-05-2013

Minister Finansów opublikował na 4 dni przed dniem wejścia w życie, podpisane 18 marca 2013 nowe rozporządzenie określające druki deklaracji VAT. Nowe druczki dla deklaracji VAT-7 i VAT-7K otrzymały odpowiednio numerki 14 i 8. Nowe druki możemy zastosować przy rozliczaniu dopiero od kwietnia 2013 roku. Możemy również oprzeć się na dotychczasowych drukach VAT-7 – w wersji 12 i VAT-7K w wersji 6. Ale uwaga… były to deklaracje w wersji obowiązującej do końca 2012 roku.

Przedostatnie druki można stosować w rozliczeniu 2013 roku, tzn. iż możemy nadal stosować poprzednie wzory aż do rozliczenia grudnia 2013 roku.  Nie jest to pierwsza kuriozalna sytuacja, w jakiej MF postawiło przedsiębiorców i twórców oprogramowania księgowego.  Dziwną sytuację albo konieczności zastosowania nowego druku, albo powrotu do poprzednio stosowanych, trudno nawet skomentować.

Możliwość stosowania dalej druków w poprzedniej wersji przewiduje paragraf 3 nowego rozporządzenia – możemy znaleźć go w aktualnym brzmieniu tu. Continue reading „Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K od kwietnia 2013 roku – którą wersję stosować?”

Read more...