Zasady wystawiania faktur w 2014 roku – faktury zaliczkowe

Od 2014 prawie wszystkie rodzaje faktur będziemy wystawiać na nowych zasadach. Od nowego roku faktury pro forma znów stracą na znaczeniu, głównie przez rewolucję w zasadach wystawiania bardzo specyficznych faktur – zaliczkowych. Przedsiębiorcy bowiem otrzymają możliwość ich wystawienia przed otrzymaniem płatności. Przepisy dotyczące wystawiania faktur przeniesione zostaną do samej ustawy (zamiast rozporządzenia jak dotychczas). Faktura […]

Read more...

Interpretacja ogólna MF – nazwy towarów na paragonie

Minister Finansów wydał interpretację ogólną wyjaśniającą oznaczenia na paragonie fiskalnym nazwy towarów i usług. Wydano interpretację ogólną (a nie indywidualne), co oznacza że w zakresie poruszonym w tej interpretacji każdy kto poruszy ten sam zakres pytań – nie otrzyma interpretacji indywidualnej. Warto więc zapoznać się z interpretacją ogólną. Niestety interpretacja nie zniwelowała poziomu komplikacji przepisów regulujących sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej 😉 Kolejnym niepokojącym elementem jest fakt, iż znów wprowadzono lakoniczny przepis i produkowane są liczne wyjaśnienia i objaśnienia tychże przepisu. Czy polskie przepisy podatkowe nie mogłyby być wreszcie nieco prostsze i jasne dla tych, którzy zmuszeni są do ich stosowania? Jakoś polskiego prawa podatkowego z roku na rok spada.

Najważniejsze kwestie poruszone w interpretacji:
– przepisy nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych nie wymagają od podatnika podawania na paragonie fiskalnym opisu towaru wskazującego na wszystkie jego cechy szczególne  (w przykładzie żywnościowym w interpretacji są to takie cechy produktu jak: smak, gramatura, producent itp.); niestety tylko przedsiębiorcy działający w branży spożywczej mogą mieć jasność co do stopnia uszczegółowienia nazw 😉
– w usługach, MF opisał, iż  świadczeniodawcy, wprowadzając opisy dla oferowanych usług na kasie, mogą się kierować pozycjami z cennika;  w przypadku świadczenia usług tego samego rodzaju, z tą samą stawką VAT – sugeruje się wręcz by zastosować np. identyfikację wg cennika usług.
Read more...

Nowe przepisy o odpowiedzialności solidarnej w VAT w Sejmie

Przepisy o odpowiedzialności solidarnej w VAT właśnie przechodzą proces legislacyjny. Jak czytamy m.in. na stronach onetu, posłowie nie poparli wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu kontrowersyjnej zmiany przepisów. Podczas głosowania 261 posłów opowiedziało się za odrzuceniem wniosku, 57 poparło go, a 127 wstrzymało się od głosu. Oficjalnie zmiana  ma na celu ukrócenie wyłudzeń podatkowych, ale […]

Read more...

Kasy fiskalne 2013

2013 przyniósł duże zmiany w kasach fiskalnych. Zmieniły się dwie podstawowe zasady zwolnień z rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej odnoszące się do wartości sprzedaży pozwalającej na uniknięcie kasy fiskalnej.

Obniżenie limitu na kasę fiskalną dla wszystkich do 20 tys. zł

MF nie przygotowało pozytywnych zmian dla przedsiębiorców. Od 2013 roku nowy limit na kasy fiskalne wynosi 20 tys zł; dla wszystkich podmiotów – zarówno kontynuujących działalność gospodarczą jak i rozpoczynających działalność. Dzisiaj przedstawię nowe zasady odnoszące się właśnie do zmiany limitu – te zasady nie dotyczą przedsiębiorców korzystających ze zwolnień innych niż ze względu na wartość sprzedaży ani nie prowadzących sprzedaży towarów i usług wymagających od razu kasy fiskalnej (wymienionych w par. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej, m.in. telefony, wyroby tytoniowe). Continue reading „Kasy fiskalne 2013”

Read more...