MF mnoży formalności dla firm handlujących towarami wrażliwymi: od lipca VAT-27

Już za lipiec 2015 przedsiębiorcy złożyli po raz pierwszy nowy rodzaj deklaracji VAT: Informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27.

Dla kogo i za jaki okres VAT-27

To nowy typ deklaracji, przeznaczony dla przedsiębiorców – vatowców handlujących tzw. „towarami wrażliwymi”, złomem, stalą, elektroniką o wartości transakcji powyżej 20 tys. zł, itp. Obowiązuje dla transakcji mających miejsce od 1 lipca 2015 r.

VAT-27 składany jest tylko za te okresy, w których wystąpił obowiązek podatkowy. Zerowych VAT-27 nie składa się [art. 101a ust 2].

Informacja jest w wielu kwestiach uzależniona od zwykłych, krajowych deklaracji – przepisy wprost odwołują się do trybu składania VAT-7 i VAT-7K.

Tak więc VAT-27 składane jest:

  • za miesiąc lub kwartał w zależności od okresów rozliczeniowych jakie deklarowano dla podatku VAT na VAT-R,
  • za ten sam okres, jak deklaracja VAT-7 lub VAT-7K,
  • w tym samym terminie – do 25-tego po okresie, za który jest składane,
  • tylko za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy [sprzedaż/zaliczka dla towarów wrażliwych opodatkowanych odwrotnym obciążeniem] – brak zerowych VAT-27,
  • do tego samego US jak deklaracja VAT,
  • z wykazaniem kwoty w złotych i groszach [bez zaokrąglenia do pełnych złotych].

Forma składania

Biura rachunkowe, jak w przypadku wielu innych deklaracji, muszą korzystać z przekazu elektronicznego i podpisu elektronicznego.

Natomiast podatnik składający we własnym imieniu może wybrać formę: papierowo lub elektronicznie. Forma składania deklaracji nie ma przełożenia na termin, obowiązuje nadal 25-ty. W odróżnieniu od VAT-UE, gdzie wybór formy decyduje o terminie 15-sty lub 25-ty.

Złożenie elektronicznie VAT-27 wymaga na dzień dzisiejszy zastosowania podpisu elektronicznego. MF niedawno zapowiedziało zmiany w tym zakresie, udostępniona zostanie możliwość zastosowania danych autoryzujących do wysyłki zarówno dla VAT-27, jak i VAT-UE.

Korekta informacji podsumowującej VAT-27

Błąd na uprzednio złożonej informacji wymaga skorygowania, niezłożenie informacji podsumowującej gdy powstał taki obowiązek – jej złożenia. Nie jest możliwe złożenie korekty w odniesienie do okresu, za który nie złożono uprzednio informacji podsumowującej.

W odróżnieniu od VAT-UE i VAT-UEK nie ma osobnych druków dla korekt. Korekta jest składana na takim samym typie formularza, na którym była złożona pierwotna informacja.

Zakres danych na VAT-27

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;
2) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;
3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *