Nowe terminy wystawiania faktur 2014

Nowe przepisy regulujące wystawianie faktur wchodzą w życie za niecały miesiąc. Można śmiało powiedzieć, że niemal wszystkie zasady wystawiania faktur i ewidencjonowania sprzedaży za pomocą faktur postawiono na głowie.

Wiele miesięcy na wystawienie faktury

Nowa ogólna zasada obowiązująca od 2014 roku mówi, że faktury będzie można wystawiać do 30 dni przed datą dostawy lub do 15-stego po miesiącu dostawy. W praktyce oznacza to niezłe zamieszanie, bowiem w niektórych miesiącach – np. dla sprzedaży z 1 dniem marca, fakturę będzie można wystawić nawet z datą styczniową aż po datę 15 kwietnia.

Samo wystawienie faktury nie będzie zmieniać podatku VAT, od wystawienia faktury nie będzie uzależniony VAT od sprzedaży – wg nowych ogólnych zasad sprzedaż w VAT wykażemy bez względu na dzień wystawienia faktury. Nowa zasada ogólna wprowadza zasadę data dostawy = data obowiązku podatkowego. Wystawiając fakturę VAT w następnym miesiącu po sprzedaży nie przesuniemy VATu.

Wystawienie faktury – odwrotnie niż dotychczas:

  • nie przesunie możliwości wykazania podatku VATDotychczasowe ogólne zasady pozwalały dla sprzedaży np. z końca listopada 2013 wystawić fakturę na początku miesiąca grudnia i dzięki temu wykazać podatek VAT w rozliczeniu za grudzień. Nowe zasady likwidują taką możliwość: dokonanie sprzedaży w listopadzie 2014 spowoduje konieczność rozliczenia podatku VAT za listopad bez względu na moment wystawienia faktury.
  • nie będzie wiązało się z wykazaniem podatku VAT (częściowo)Zapis w ewidencjach VAT i rozliczenie podatku VAT może odbyć się znacznie wcześniej, i na podstawie innych dokumentów transakcji niż sama faktura. Możemy rozliczyć się z VATu za styczeń 2014 – w dniu 1 lutego, zamknąć ewidencje i jednocześnie fakturę do sprzedaży wykazanej w styczniu wystawić 15-stego lutego. Taka faktura nie spowoduje żadnych zmian w ewidencjach VATu za styczeń, bo niezależnie od tego kiedy i w jakiej formie wystawimy fakturę, to i tak VAT musimy odprowadzić w rozliczeniu za styczeń, niezależnie co zrobiliśmy pierwsze – złożyliśmy deklarację czy wystawiliśmy fakturę.

    Po raz pierwszy na szerszą skalę mogą pojawić się przypadki, w których rozliczenie VAT można zakończyć przed wystawieniem wszystkich faktur! W praktyce czy to rozwiązanie się przyjmie – mało prawdopodobne na początku.

 W praktyce…

Jak poprzednie lata pokazują, większość pracowników firm odpowiedzialnych za wystawianie faktur, nie aktualizuje podstawowej wiedzy dotyczącej zasad wystawiania tych dokumentów. Szereg zmian, które wprowadzą nowe przepisy, jeszcze bardziej zwiększy zakres popełnianych błędów i kosztów dla firm, z nich wynikających. Pomimo faktu, iż w sieci i wielu specjalistycznych publikacjach przeznaczonych dla pracowników, właścicieli i księgowych, zmiany w podatku VAT i fakturowaniu od 2014 zostały omówione wielokrotnie i bardzo szczegółowo, nie unikniemy fali omyłek i wzajemnego „edukowania” kontrahentów w zakresie fakturowania.

1 thought on “Nowe terminy wystawiania faktur 2014”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *