Nowa definicja działalności gospodarczej w 2013 roku – zmiana na lepsze?

MF w ramach ogromnego pakietu zmian podatkowych w VAT, zmieniło również definicję działalności gospodarczej.

Profesjonalnie i w sposób ciągły – nowe cechy działalności gospodarczej w ustawie o VAT.

Nowa definicja jest prostsza i w zasadzie obejmuje podmioty, które działają na rynku profesjonalnie i w sposób ciągły. Usunięcie z definicji wyrażenia, iż również czynności wykonane jednorazowo mogą być uznane za prowadzenie DG, trzeba uznać za jedną z najważniejszych zmian w tym przepisie. Wcześniejsza definicja właśnie ze względu na jednorazowość była bardzo kontrowersyjna, sprawiała wiele problemów praktycznych i opierała się na interpretacji danego przypadku. Teraz ma być prościej i jaśniej… i chyba jest również znacznie rozsądniejszą definicją.

Okazjonalne transakcje przestają być działalnością gospodarczą.

Co to oznacza dla przedsiębiorców i przede wszystkim osób, które obawiają się uznania przeprowadzonych transakcji za prowadzenie działalności gospodarczej?

Okazjonalne transakcje przestaną spędzać sen z powiek. Zmiana definicji jednoznacznie wskazuje, że za działalność gospodarczą dla celów podatku VAT powinno się uznawać w pierwszym rzędzie profesjonalny obrót gospodarczy, który cechuje zorganizowanie i ciągłość działania. 

Oczywiście zmiana nie oznacza jednocześnie, że prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca jeśli wykona tylko jedną transakcję w swojej firmie, nie będzie ona podlegała przepisom o VAT.

Sama zmiana przepisów jest oparta po części na wygranych przez podatników procesach przed ETS, jak również po 9 latach od wstąpienia do Unii, dostosowania naszych przepisów do unijnych. Bowiem wbrew pozorom polska ustawa regulująca podatek od towarów i usług zawiera bardzo wiele zapisów niezgodnych z przepisami unijnymi i nawet po planowanych pakietach zmian na kolejne miesiące – będzie je nadal zawierała. Niemniej zmianę definicji działalności gospodarczej oceniam bardzo pozytywnie, nie tylko ze względu na doprecyzowanie zapisów i lepsze odniesienie do realiów gospodarczych, ale także ze względu na usunięcie zapisów dających urzędnikom furtkę na dowolną interpretację stanu faktycznego.

Nowa definicja działalności gospodarczej w VAT brzmi tak:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Incoming search terms:

  • działalność gospodarcza definicja
  • definicja działalności gospodarczej 2013
  • obrót gospodarczy definicja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *