Kiedy nie unikniemy obowiązku rejestracji?

Uwaga! Wpis powstał kilka lat temu. Pomimo, iż wiele informacji jest nadal aktualnych, to jednak w 2017 roku część z nich zdezaktualizowała się. We wrześniu 2017 zaktualizuję poniższy artykuł.

Są firmy, które muszą zostać vatowcami (czynnymi podatnikami VAT). Rozważając temat „czy zostać vatowcem” musimy wiedzieć, czy w ogóle mamy wybór – czy może przepisy nie narzucają nam rejestracji i rozliczenia podatku VAT jako obowiązku.

Ten obowiązek jest zapisany w ustawie o podatku od towarów i usług, wymienia ona sporo sytuacji kiedy rejestracja jako vatowiec jest przymusem.
Odpowiedź na tytułowe pytanie uzależniona jest od dwóch głównych kwestii:
– w jakiej formie prawnej działamy
– czym zajmujemy się jako przedsiębiorca – firma, jakiego rodzaju sprzedaż prowadzimy oraz jakich zakupów dokonujemy.

Firmy będące osobami prawnymi nie mają w zasadzie możliwości uniknięcia VAT.  Odpowiedni rozdział ustawy o podatku od towarów i usług nosi nazwę „Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców”. Wiele to wyjaśnia, sama nazwa wskazuje do kogo kierowane są nieliczne przywileje i możliwość uniknięcia podatku VAT.

Aktualnie brzmiący przepis odnoszący się do możliwości zwolnienia z podatku VAT znajdziemy pod tym adresem.

Kogo dotyczy ustawa o VAT, kto musi się liczyć z zapisami w niej zawartymi? Jest sporo definicji, najważniejsze mamy w art. 15: podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis jest bardzo ogólny, odwołuje się w dodatku do innej definicji – pojęcia działalności gospodarczej zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług. Dla osób fizycznych przewiduje kilka wyjątków i zwolnień, z których mogą skorzystać (nie przewiduje dla osób prawnych). Prowadząc więc działalność gospodarczą w określonej formie – np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo jednoosobowej działalności gospodarczej – niejako z góry decydujemy o możliwościach uniknięcia podatku VAT lub konieczności zostania vatowcem.

Według definicji działalności gospodarczej z ustawy o VAT, vatowcem możemy zostać wykonując działalność zarobkową, do której można zaliczyć nawet prywatny wynajem lokalu użytkowego, świadcząc usługi zlecenia czy o dzieło, prowadząc firmę. O ile wynajem czy umowy cywilnoprawne muszą spełniać pewne warunki, by można było mówić o naliczaniu VATu, tak przy typowej działalności gospodarczej musimy znacznie baczniej śledzić przepisy tej ustawy – nawet jeśli vatowcem nie jesteśmy. Bowiem ta sama ustawa, która reguluje obowiązki związane z VAT, reguluje także potencjalne zwolnienia z niego.

Nie unikniemy rozliczania podatku VAT, jeśli:

1) dokonujemy dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (np. biżuteria),

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (np. alkohol),

c) nowych środków transportu (np. zakup pojazdu),

d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę (np. działka budowlana);

2) świadczymy usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

3) nie posiadamy siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

„Dostawa” to termin nieco szerszy niż sprzedaż, przez co w rozliczeniu podatku VAT może pojawić się opodatkowanie np. darowizny, prezentów dla kontrahentów, różnych materiałów konkursowych.

Ustawa nie pozwala na zwolnienie z VAT także w przypadku importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Wielu przedsiębiorców spotkało się z koniecznością rozliczenia podatku VAT w przypadku sprowadzenia do kraju towaru – czy to importu spoza Unii czy z innego unijnego kraju. Nie są to jednak wszystkie operacje, przy których nie możemy skorzystać ze zwolnienia.

Może dojść do sytuacji, iż nievatowiec musi rozliczyć podatek VAT – bo taki obowiązek spoczywa niejednokrotnie na kupującym. Służą do tego deklaracje np. VAT-8 czy VAT-9M. Najczęściej spotykane tego typu sytuacje to zakup usługi elektronicznej od zagranicznej firmy, głównie to są licencje na programy, usługi reklamowe, zdjęcia, projekty, opracowania, dostępy do płatnej treści, usługi ebay. Ustawa określa je jako import usług.

Opodatkowany VATem jest niekiedy także zakup towarów, najczęściej spotykanym przypadkiem gdzie to nabywca rozlicza podatek VAT jest dostawa złomu.

Incoming search terms:

  • kto musi być vatowcem
  • obowiązek bycia vatowcem
  • sprzedaż złomu przez nievatowca
  • czy spółka z oo musi być vatowcem
  • czy spółka z o o musi być vatowcem
  • kto musi być vatowcem 2014
  • czy pośrednik nieruchomości musi być vatowcem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *