Jak można opłacać zaliczkę na podatek dochodowy?

Ogólna zasada mówi o opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy w rozliczeniach miesięcznych. Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, co do zasady, przedsiębiorca powinien do 20-stego obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy i dokonać jej wpłaty. Przed erą CEIDG, gdy nowy przedsiębiorca założył działalność i nie zgłosił w swoim urzędzie skarbowym, w jaki sposób będzie opłacał zaliczki na podatek dochodowy, z mocy ustawy przyjmowano opłacanie zaliczek co miesiąc – jeśli tylko z wyliczeń wynikało, że zaliczka była większa od zera.

Ogólne zasady – deklarujemy na początku czy płacimy co miesiąc

Obecnie nie założymy działalności gospodarczej w CEIDG bez oznaczenia terminów i formy opłacania zaliczki, zaznaczenia odpowiedniego rodzaju podatku dochodowego czy rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej. Niejako poprawiło to „statystykę”, świadomość iż można opłacać zaliczki na podatek dochodowy w inny sposób. Mali podatnicy mają w zasadzie dwie alternatywy. Każda z nich przy odpowiedniej znajomość cech, umożliwia nie tylko na znaczne zwiększenie płynności finansowej, ale również odroczenie płatności podatku od dochodów o ponad rok.

Jak już wspomniałam, generalnie zaliczkę oblicza i płaci się za okresy miesięczne. Termin jest do 20stego po miesiącu, za który obliczamy zaliczkę – również za grudzień. Do końca 2011 mieliśmy tzw. podwójną zaliczkę listopadową, co przedsiębiorcy prowadzący firmy parę lat zapewne pamiętają. Obecnie za grudzień lub IV kwartał płacimy do 20stego stycznia.

Pozostałe dwie możliwości to zaliczka na podatek dochodowy opłacana za kwartały a nie miesiące, oraz zaliczka uproszczona – dostępna jednakże tylko dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność kilka lat oraz wykazali dochód w odpowiednim roku.

Kwartalne zaliczki przy zasadach ogólnych, podatku liniowym oraz ryczałcie

Kwartalne zaliczki mogą wpłacać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Mały podatnik to przedsiębiorca, którego obroty brutto w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości w złotówkach 1 200 000 euro. Według MF to aż 97% osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie taka „mała” grupa jakby wskazywała nazwa:)

Nie ma tu znaczenia, czy mali podatnicy rozliczają się wg zasad ogólnych (czyli 18% do pierwszego progu i 32% ponad pierwszy próg) czy podatkiem liniowym (19% bez względu na wysokość dochodu).

Kwartalnie podatek PIT opłacać mogą również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą co najmniej drugi rok kalendarzowy, a którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W ich przypadku bowiem możliwość opłacania ryczałtu uzależniona jest od wysokości przychodów za rok poprzedni – jeśli ich przychody za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości 20 000 euro, mogą wybrać kwartalne opłacanie podatku. Nieprowadzenie DG w roku poprzednim uniemożliwia wybór kwartalnego rozliczenia w pierwszym roku działalności, należy przez pierwszy rok kalendarzowy działalności gdy wybraliśmy ryczałt, rozliczać się co miesiąc. MF donosi, że w 2013 r. z możliwości kwartalnego wpłacania podatku skorzystało 221 tys. podatników podatku dochodowego.

Zaliczki uproszczone – tylko miesięcznie

Mamy jeszcze dosyć szczególną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy – mowa o uproszczonych zaliczkach. Dla nich terminy płatności są wyłącznie miesięczne, nie mamy rozliczenia kwartalnego. Zaliczka nie zależy od dochodów bieżącego roku, za który wpłaca się zaliczkę.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali tą formę, wpłacają zaliczki w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonego dla DG w zeznaniu złożonym w roku poprzednim. Zaliczkę mogą pomniejszyć o część zapłaconej składki zdrowotnej. Nie możemy w zasadzie spowodować płatności zerowej zaliczki na podatek dochodowy – gdy nie ma podatku, nie można zapłacić 1/12 z zera. Zatem w zeznaniu złożonym rok wcześniej musieliśmy mieć dochód z działalności i podatek z niej.

Możemy ewentualnie – gdy nie było podatku z zeznania złożonego w roku poprzednim – opłacać uproszczone zaliczki na podstawie zeznania złożonego 2 klata wcześniej.

W 2013 r. zaliczki na podatek w uproszczonej formie wpłacało 42 tys. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Decyzja o wyborze – do kiedy?

Wybór formy wpłacania zaliczki na podatek dochodowy dokonujemy zakładając działalność. Dopóki nie złożymy aktualizacji tej informacji (np. na druku CEIDG), obowiązuje nas ta sama forma, którą wybrano wcześniej.

Termin na zmianę sposobu płacenia zaliczek na dany rok to 20sty lutego tego samego roku. Nie można zmienić z dołu terminu zaliczek – decyzji dokonujemy z góry na przynajmniej najbliższy rok podatkowy. Następną możliwość zmiany będziemy mieli na następny rok podatkowy.

Co istotne – obowiązuje to dla całego źródła dochodów z DG. Nie możemy w innym terminie rozliczać podatku z drugiej, trzeciej itp. formy prowadzenia firmy. Np. gdy najpierw mamy jednoosobową DG, a potem stajemy się wspólnikiem spółki cywilnej. Zaliczkę liczymy z sumy dochodów, nie z pojedynczej formy prowadzenia działalności.

Inny termin obowiązuje w przypadku wyboru kwartalnego rozliczenia przy ryczałcie. Tu mamy 20-sty stycznia, miesiąc wcześniej niż przy zasadach ogólnych i podatku liniowym. Wszelkie rozliczenia ryczałtu w zasadzie dokonuje się wyjątkowo szybko, ryczałt generalnie ma inne terminy niż ogólne zasady.

Kiedy nie możemy na początku wybrać innych zaliczek niż dotychczas?

Jest jeden przypadek, gdy przy zakładaniu działalności gospodarczej nie mamy możliwości wyboru formy wpłacania zaliczek – kontynuujemy te same zasady, które obowiązywały nas wcześniej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

– kontynuujemy prowadzenie działalności po odwieszeniu;

– zmieniamy formę z jednoosobowej na spółkę cywilną (lub na odwrót);

– zaczynamy prowadzić działalność gospodarczą w kolejnej formie – np. wejście do spółki cywilnej (pierwszej lub n-tej), założenie jednoosobowej działalności gdy dotychczas byliśmy wspólnikiem spółki cywilnej;

– rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej, gdy wcześniej w danym roku mieliśmy działalność i została zlikwidowana – a teraz otwieramy kolejną.

We wszystkich powyższych przypadkach obowiązuje nas na zmiany ten sam termin jak przy kontynuacji czyli do 20-stego lutego dla zasad ogólnych i podatku liniowego, albo 20stego stycznia dla ryczałtu.

Formalności

Informację o wyborze możemy złożyć przez aktualizację druku CEIDG-1 lub w innej formie pisemnej złożyć w odpowiednim urzędzie. Gdy mamy profil zaufany lub  podpis elektroniczny, oświadczenie możemy w większości przypadków wysłać także drogą elektroniczną nie korzystając z portalu ceidg.gov.pl. Niestety infrastruktura techniczna nie zawsze umożliwia przesyłanie do urzędów dowolnej treści pism.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *