Import usług u nievatowca

Uwaga: Artykuł zaktualizowano 23 października 2017 roku

Kiedy mamy do czynienia z importem usług?

Import usług to sytuacja, gdy jako przedsiębiorca zakupimy usługi od zagranicznego podmiotu. W większości przypadków jesteśmy wówczas zobligowani do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od zakupu, bowiem przepisy unijne oraz nasze krajowe określają, że w takiej sytuacji rozliczenie podatku VAT od transakcji spoczywa na kupującym a nie sprzedawcy.

Obowiązek ten dotyczy także przedsiębiorców zwolnionych z VAT. W efekcie, obowiązek rozliczenia VATu od tego rodzaju transakcji, ciąży również na nievatowcach.

Najczęstsze przypadki to zakup drogą elektroniczną – reklama, pozycjonowanie, usługi programistyczne, etc – od zagranicznej firmy.

Wyjątki

Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług – u.op.t.u., obowiązek rozliczenia podatku VAT od nabycia usług od zagranicznego podatnika spoczywa na kupującym podatniku. Artykuł ten w kolejnych literach wymienia usługi, które nie podlegają tak prostej regulacji, tj. dalej wymienione są usługi opodatkowane na zasadzie wyjątku. Należą do nich:

 • usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich (opodatkowane w miejscu, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja),
 • usługi związane z nieruchomościami (opodatkowane w miejsce położenia nieruchomości),
 • usługi transportowe,
 • usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy, świadczone na rzecz podatnika,
 • usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze do tych usług, w tym świadczenie usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami,
 • usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług pomocniczd do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobnych usług oraz wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym,
 • usługi restauracyjne i cateringowe,
 • usługi wynajmu środków transportu,
 •  usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze i usługi elektroniczne,
 • niektóre usługi na rzecz osób fizycznych nieposiadające siedziby i miejsca zamieszkania na terenie UE,
 • usługi turystyki.

Ustalając sposób opodatkowania, tj. kto ma obowiązek w przypadku usług świadczonych lub nabywanych w transakcjach z podmiotami zagranicznymi do rozliczenia podatku VAT, musimy najpierw sięgnąć do w/w wyjątków. Jeśli nie są one wymienione w art. 28c-28n, wówczas zastosowanie będzie miała zasada ogólna z art. 28b.

Różne sposoby rozliczenia u vatowca i nievatowca

Warto podkreślić, iż rozliczenie podatku VAT – jeśli spoczywa na kupującym zgodnie z zapisem art. 28 u.op.t.u. – jest obowiązkiem, nie przywilejem. Jest to ten sam podatek należny, który płacą vatowcy. Pominięcie z kosztów wydatku nie uprawnia nas do nienaliczania VATu i niewpłacenia tego podatku do US.

Sprzedawca składa w swoim kraju specjalną deklarację, w której raportuje wartość transakcji z innymi unijnymi przedsiębiorcami (u nas odpowiednik VAT-UE). Administracje podatkowe krajów unijnych wymieniają się danymi. W efekcie, jeśli pominiemy rozliczenie podatku należnego, Urząd Skarbowy może nam skutecznie za jakiś czas przypomnieć o niewykonanym obowiązku.

Czynny płatnik VAT rozlicza VAT z tytułu importu usług na deklaracji VAT-7/7k. Import usług umieszcza w ewidencji sprzedaży VAT, a jeśli przysługuje prawo do odliczenia w części lub całości – w ewidencji zakupów. W idealnej sytuacji, u vatowca import usług nie powoduje żadnego zwiększenia podatku (tj. przy pełnym prawie do odliczenia).

Natomiast w przypadku nievatowca, składa on deklarację VAT-9M. VAT-9M jest wyłącznie miesięczna. Jest to podatek do zapłaty – ponieważ nie ma sprzedaży opodatkowanej, nie ma prawa do odliczenia podatku i „wyzerowania” obrotów w ewidencjach VAT.

Importu usług nie wykazuje się na VAT-UE, nie powoduje obowiązku złożenia tej informacji podsumowującej. Jednakże w przypadku wystąpienia importu usług u podatnika, automatycznie rodzi to obowiązek przekazywania deklaracji VAT wyłącznie w formie elektronicznej

Od 2018 roku deklaracji VAT nie będzie można składać papierowo, zatem za 3 miesiące ten wyjątek zniknie.

Podatek VAT od importu nalicza się wg stawki VAT na daną usługę w Polsce, dla większości będzie to podstawowa stawka 23%. U nievatowca więc import usług w większości przypadków spowoduje dopłatę w kraju 23% od ceny zakupu w postaci podatku VAT.

W obu przypadkach jednak sprzedawca nie nalicza u siebie podatku VAT od sprzedaży, co powoduje iż zakup powinien być w cenie niższej o stawkę podatku VAT w kraju sprzedawcy (chyba, że sprzedawca stosuje wyłącznie ceny brutto).

Nieodliczalny podatek VAT u nievatowca może stanowić koszt na ogólnych zasadach.

Rejestracja VAT-R

Zarówno vatowiec, jak i vatowiec, przed dokonaniem pierwszej transakcji stanowiącej import usług, powinni zarejestrować się jako vatowcy unijni na druku VAT-R. Obecnie, złożenie formularza rejestracyjnego nie jest obarczone opłatą skarbową – jest bezpłatne. Jeśli podatnik pragnie uzyskać od razu zaświadczenie o rejestracji, wówczas wnosi opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Zwykle zaświadczenie nie jest potrzebne, gdyż obecnie prowadzony elektroniczny rejestr vatowców unijnych tzw. VIES umożliwia na bieżąco sprawdzenie statusu podatnika, jeśli tylko znany jest numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W Polsce jest to numer NIP poprzedzony „PL”.

Incoming search terms:

 • IMPORT USŁUG U NIEVATOWCA
 • import usług przez nievatowca

9 thoughts on “Import usług u nievatowca”

 1. Witam serdecznie!
  Czytając artykuł nasunęło mi się pytanie o sytuację w drugą stronę. Załóżmy: będąc vatowcem na swojej stronie internetowej korzystam z Google AdSense, czyli udostępniam powierzchnię pod reklamę firmie z UE (Irlandia). Otrzymuję przelew za usługę. Płacę podatek dochodowy. A co z VATem?
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

  1. Od sprzedaży usług nie będzie vatu. Jednakże są obowiązki.
   Dla sprzedaży usług reklamowych na rzecz innej firmy unijnej, będącej unijnym vatowcem nie obowiązuje tzw. zwolnienie podmiotowe a vatowcy krajowi muszą się rejestrować do transakcji wspólnotowych przez aktualizację vat-r w polu 59. Ten sam artykuł wymusza rejestrację jako vatowca unijnego gdy kupuje się te usługi i gdy sprzedaje – art. 97 dla vatowców i dla nievatowców.
   W praktyce przedsiębiorca składa prócz zwykłej deklaracji VAT-UE – jeśli są tylko usługi, może albo kwartalnie albo miesięcznie. Papierowo do 15-stego po okresie, którego dotyczy albo 25-tego elektronicznie.

 2. A co Pani sądzi o sytuacji: sprzedawca spółka brytyjska jest nievatowcem w żadnym kraju, nabywca usługi polski przedsiebiorca również nie jest podatnikiem VAT czynnym i zakupił usługę od brytyjskiej spółki usługę związaną z nieruchomością (projekt instalacji) położoną w Polsce – czy należy tu rozpoznać import usług?

  1. Typowy import usług nie, ale zakup będzie opodatkowany w Polsce ze względu na położenie nieruchomości – art. 28e.

 3. Witam,
  co w przypadku, gdy firma z Polski zakupuje usługi elektroniczne od zagranicznego podmiotu będącego osobą fizyczną? Czy firma polska jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT w Polsce, tak jak w powyższym przykładzie? Jeżeli tak to w jaki sposób udokumentować taką sprzedaż?

  1. Co do zasady polska firma będzie rozliczała VAT należny od transakcji, a sprzedawca wystawia dokument sprzedaży. Niczym nie różni się rozliczenie zakupu usług elektronicznych od osoby fizycznej prowadzącej działalność czy spółki prawnej.
   U nas też osoby fizyczne występują jako przedsiębiorcy.
   Natomiast jeśli to zakup od osoby prywatnej to przecież nie ma w ogóle zastosowania art. 28b.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *