Czy nadal wystawiamy faktury wewnętrzne w 2013 roku?

Do końca 2012 roku ustawa wymuszała wystawianie tzw. faktur VAT wewnętrznych w licznych przypadkach, głównie kiedy jako vatowiec (podatnik czynny) musieliśmy rozliczyć podatek VAT należny.
Zasady te zmieniono od 1 stycznia 2013 i obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zamienił się w prawo do wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej określone transakcje wymienione w art. 106 ust 7.

Fakturę wewnętrzną zgodnie ze wspomnianym art. 106 ust 7 można wystawić w  przypadku czynności:

  • wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
  • świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca,
  • zwrotów kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Dla przykładu, zakupując usługę stanowiącą import usług dla przedsiębiorcy (np. licencja na antywirusa), zarówno w przypadku gdy jest vatowcem krajowym jak i nievatowcem, powinien rozliczyć podatek VAT należny od tego zakupu. Do końca 2012 trzeba było wystawić fv wewnętrzną, teraz można.

Zmiany od 2013 spowodowały, że dla udokumentowania rozliczenia VATu od takich transakcji możemy:

  • wystawić fv wewnętrzną jak dotychczas lub z danymi wymaganymi w nowym rozporządzeniu dla faktur,
  • wystawić dokument zawierający mniej lub więcej danych niż dotychczasowe fv wewnętrzne,
  • nanieść adnotację pozwalającą na rozliczenie podatku VAT na dokumentach źródłowych zakupu lub innych dokumentach dla danej transakcji (np. na magazynowym wz w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów).

Mimo zniesienia obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, absolutnie nie zostawiałabym transakcji w której musimy wykazać VAT należny bez jakiejkolwiek dokumentacji (np. import usług bez dokumentu zakupu ale  z dokumentem zapłaty).

W sytuacji gdy mamy transakcje jak np. unijne, zakup złomu, etc. dokumentacja dotycząca transakcji istnieje i można przedstawić ją w razie kontroli. Dla ułatwienia można nanieść na tych dokumentach informacje pozwalające na identyfikację wpisu w ewidencjach VAT.

Są jednak takie sytuacje w firmie, gdzie brak jest dokumentów od sprzedawcy, i do nich należą w szczególności nieodpłatne świadczenia usług czy nieodpłatna dostawa towarów. W takiej sytuacji transakcję należy udokumentować dodatkowo, czy to fakturą wewnętrzną czy innym własnym wewnętrznym dokumentem.

 

 

Incoming search terms:

  • faktury wewnętrzne 2013
  • faktura wewnetrzna 2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *