Faktury wewnętrzne 2014

Nowy rok – kolejny raz nowe przepisy dla faktur wewnętrznych. Uchylono bowiem w całości dotychczasowy art. 106, który w ustępie 7 ustawy o VAT zamienił 1 stycznia 2013 obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych na możliwość uch wystawiania. Przed 1 stycznia 2013 musieliśmy wystawiać faktury wewnętrzne dla wskazanych operacji, od 1 stycznia 2013 mogliśmy, a od 2014 nadal możemy – i pomimo uchylenia przepisu.

Serwis Infor opracował bardzo fajną tabelkę, która najważniejszą kwestię ujęła wyjątkowo krótko i skromnie:

Porównanie brzmienia art. 106 ust. 7 ustawy o VAT regulującego wystawianie faktur wewnętrznych
Do końca 2012 r. W 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r.
W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogą być również wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Przepis uchylony

Źrodło opracowania: Infor.pl

Zmiana przepisów 1 stycznia 2013 bezpośrednio pozwoliła zamienić obowiązek w możliwość wyrażoną wprost w ustawie. Mamy jeszcze możliwość domniemaną, zgodnie z zasadą – co nie zostało zabronione, jest  dozwolone.

Znowelizowane przepisy nie odnoszą się do pojęcia faktur wewnętrznych – zarówno ustawa, jak i rozporządzenia. Nie jest to dokument, który potwierdza dostawę i od roku stanowi w zasadzie dokument wewnętrzny w księgowości przedsiębiorstw i służy wyliczeniu właściwych wartości w podatku VAT. Od roku przepisy pozwalają na stosowanie różnego rodzaju dokumentacji mającej na celu obliczenie podatku VATu gdy do tego zobligowany jest nabywca. Może to być

Uchylenie przepisu zamieniającego obowiązek w możliwość nie stanowi przeszkody, by osoby  stosujące wciąż w swoim oprogramowaniu księgowym fv wewnętrzne, nadal je wystawiały. W uzasadnieniu do zmian w ustawie VAT określono:

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca, podstawą taką przykładowo może być faktura wystawiona przez kontrahenta. Natomiast w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i 8 ust. 2 taką podstawą może być odpowiedni dokument wewnętrzny wystawiony przez podatnika. Brak jest przy tym przeszkód, aby taki dokument zawierał wszystkie dane, które w obecnym stanie prawnym zawiera faktura wewnętrzna – w związku z likwidacją obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych przedmiotowa kwestia pozostaje w sferze wyboru podatnika.

3 thoughts on “Faktury wewnętrzne 2014”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *