Podniesienie limitu kosztów autorskich 50% i zmiana zakresu podmiotów uprawnionych od 2018r

Z dniem 1 stycznia 2018 r. podniesiony zostanie limit 50% kosztów uzyskania przychodów z tyt. przekazania praw autorskich. Dotychczasowy łączny roczny limit wynosił 42.764 zł. Nowy limit kosztów od 2018 wyniesie dwukrotność tej kwoty: 85.528 zł Jest to pozornie dobra wiadomość, bowiem w ślad za podniesienie limitu kosztów idzie ograniczenie zakresu podatników, którzy z w/w […]

Read more...