Sprzedaż poleasingowanego pojazdu nie jest przychodem firmowym – oficjalne stanowisko MF

MF potwierdziło w odpowiedzi na interpelację, że sprzedaż pojazdu poleasingowego przez przedsiębiorcę, który nie używa po wykupie pojazdu w swojej firmie nie stanowi przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy dotychczas bądź w sądach bądź poprzez interpretacje indywidualne musieli walczyć o korzystne dla siebie rozstrzygnięcia. Warunkiem nieuznania za przychód […]

Read more...

Poczęstunek dla klienta można zaliczyć w koszty

Prawdziwie przedświąteczny prezent z Ministerstwa Finansów: MF orzekło, że wydatki na podejmowanie kontrahentów można zaliczyć w koszty. Wydatki na drobne poczęstunki, napoje, posiłki (!), podawane podczas rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami itp podmiotami dotyczących zakresu prowadzonej działalności nie stanowią reprezentacji zatem mogą być zaliczane w koszty. Interpretacja ma sygnaturę DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, można ją znaleźć na stronie MF […]

Read more...

Interpretacja ogólna MF – nazwy towarów na paragonie

Minister Finansów wydał interpretację ogólną wyjaśniającą oznaczenia na paragonie fiskalnym nazwy towarów i usług. Wydano interpretację ogólną (a nie indywidualne), co oznacza że w zakresie poruszonym w tej interpretacji każdy kto poruszy ten sam zakres pytań – nie otrzyma interpretacji indywidualnej. Warto więc zapoznać się z interpretacją ogólną. Niestety interpretacja nie zniwelowała poziomu komplikacji przepisów regulujących sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej 😉 Kolejnym niepokojącym elementem jest fakt, iż znów wprowadzono lakoniczny przepis i produkowane są liczne wyjaśnienia i objaśnienia tychże przepisu. Czy polskie przepisy podatkowe nie mogłyby być wreszcie nieco prostsze i jasne dla tych, którzy zmuszeni są do ich stosowania? Jakoś polskiego prawa podatkowego z roku na rok spada.

Najważniejsze kwestie poruszone w interpretacji:
– przepisy nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych nie wymagają od podatnika podawania na paragonie fiskalnym opisu towaru wskazującego na wszystkie jego cechy szczególne  (w przykładzie żywnościowym w interpretacji są to takie cechy produktu jak: smak, gramatura, producent itp.); niestety tylko przedsiębiorcy działający w branży spożywczej mogą mieć jasność co do stopnia uszczegółowienia nazw 😉
– w usługach, MF opisał, iż  świadczeniodawcy, wprowadzając opisy dla oferowanych usług na kasie, mogą się kierować pozycjami z cennika;  w przypadku świadczenia usług tego samego rodzaju, z tą samą stawką VAT – sugeruje się wręcz by zastosować np. identyfikację wg cennika usług.
Read more...

Interpretacja ITPP1/443-82/12/AT – zwolnienie z kasy fiskalnej

Interpretacja indywidualna z 2012 dotycząca zwolnienia z kasy fiskalnej w przypadku prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pomocą serwisu allegro i wykorzystywania opcji payu do otrzymywania płatności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu 20 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów w systemie wysyłkowym – jest prawidłowe. Continue reading „Interpretacja ITPP1/443-82/12/AT – zwolnienie z kasy fiskalnej”

Incoming search terms:

  • payu a zwolnienie z kasy fiskalnej
Read more...