Archive for Grudzień, 2013

Nowe przepisy regulujące wystawianie faktur wchodzą w życie za niecały miesiąc. Można śmiało powiedzieć, że niemal wszystkie zasady wystawiania faktur i ewidencjonowania sprzedaży za pomocą faktur postawiono na głowie. Wiele miesięcy na wystawienie faktury Nowa ogólna zasada obowiązująca od 2014 roku mówi, że faktury będzie można wystawiać do 30 dni przed datą dostawy lub do 15-stego po miesiącu dostawy. W praktyce oznacza to niezłe zamieszanie, bowiem w niektórych miesiącach – […]

Categories: obowiązki, przepisy