Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2013

Godło-narodowe-Orzeł-Biały-na-pomniku...

Interpretacja ogólna MF – nazwy towarów na paragonie

Minister Finansów wydał interpretację ogólną wyjaśniającą oznaczenia na paragonie fiskalnym nazwy towarów i usług. Wydano interpretację ogólną (a nie indywidualne), co oznacza że w zakresie poruszonym w tej interpretacji każdy kto poruszy ten sam...