Archive for Kwiecień, 2013

MF w ramach ogromnego pakietu zmian podatkowych w VAT, zmieniło również definicję działalności gospodarczej. Profesjonalnie i w sposób ciągły – nowe cechy działalności gospodarczej w ustawie o VAT. Nowa definicja jest prostsza i w zasadzie obejmuje podmioty, które działają na rynku profesjonalnie i w sposób ciągły. Usunięcie z definicji wyrażenia, iż również czynności wykonane jednorazowo mogą być uznane za prowadzenie DG, trzeba uznać za jedną z najważniejszych zmian w tym przepisie. […]

Categories: przepisy

MF opublikowało ciekawy komunikat dot. faktur pro forma, z którego jednoznacznie wynika, iż dokumenty oznaczone jako „faktury pro forma” wg MF nie stanowią faktury w rozumieniu przepisów podatkowych. Przyznało w tym komunikacie, iż błędnym był nakaz rozliczenia podatku VAT od pro formy u wystawcy.  Komunikat znajdziemy tutaj.

Categories: przepisy