Miesięczne Archiwum: Styczeń 2013

Import usług u nievatowca 9

Import usług u nievatowca

Import usług to sytuacja, gdy zakupujemy usługi od zagranicznego podmiotu i jesteśmy zobligowani do rozliczenia podatku VAT od tego zakupu w Polsce. Obowiązek rozliczenia podatku VAT ciąży także na nievatowcach krajowych.  Najczęstsze przypadki to...